Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nie tylko dowód czy paszport. Bez tego dokumentu na wakacjach możesz mieć problem
Michał Górecki
Michał Górecki 19.05.2024 20:01

Nie tylko dowód czy paszport. Bez tego dokumentu na wakacjach możesz mieć problem

paszport
Fot. Flickr/Karolina Jaroszek

Wakacje na terenie Unii Europejskiej w zasadzie nie wymagają biurokracji, a jedynie transportu z miejsca na miejsce. Podróżując po Europie pamiętamy zwykle o dowodzie osobistym lub paszporcie. Rzadziej pamiętamy o Karcie EKUZ, a jej brak może wpłynąć na znaczne zwiększenie kosztów wyjazdu. Czym jest Karta EKUZ, do czego uprawnia, kto może ją otrzymać i jak to zrobić?

Karta EKUZ. Przepustka do bezpiecznych podróży po Europie

Karta EKUZ to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi dokument unijny, honorowany przez wszystkie kraje członkowskie (zarówno UE jak EFTA, teren Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Karta EKUZ jest wydawana oddzielnie dla każdej wnioskującej osoby, nie istnieje karta dla całej rodziny. Wyrobienie Karty EKUZ jest całkowicie bezpłatne, ale dla określonej grupy uprawnionych obywateli. Jak wyrobić Kartę EKUZ i w których państwach dokument uprawni nas do bezpłatnej opieki medycznej?

Zobacz też: Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Dziemianowicz-Bąk podaje termin

Nowy obowiązek dla właścicieli psów. Zmiany dotkną każdego

Karta EKUZ. Jak wyrobić, dla kogo darmowa?

Karta EKUZ jest w całości darmowa dla osób ubezpieczonych (pracujących lub na emeryturze), lub osób nieubezpieczonych, które mają prawo do leczenia na podstawie tzw. uprawnień szczególnych (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica czy opiekuna). 

Jest pięć możliwości wyrobienia karty; przez osobiste stawiennictwo w oddziale ZUS, przez skrzynkę EPUAP, Internetowe Konto Pacjenta (IKP), pocztę tradycyjną (na adres dowolnego oddziału NFZ), pocztą elektroniczną (e.mail) lub aplikację Moje IKP (e-certyfikat).

W niemal wszystkich tych przypadkach konieczne do  utworzenia karty EKUZ będą dokumenty takie jak legitymacja (w przypadku uczniów), dokument A1 (wydawany przez ZUS lub KRUS - tylko, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaną pracą), dokument U2 - tylko, gdy wyjazd dotyczy poszukiwania pracy (wtedy wydaje go urząd pracy), lub upoważnienie, gdy wniosek o EKUZ składasz w imieniu innej osoby. W pozostałych przypadkach Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie potrzebował żadnych dodatkowych dokumentów, a Kartę EKUZ wyda na podstawie swoich własnych danych systemowych.

Jak długo jest ważna Karta EKUZ?

To zależy od osoby ją otrzymującej. Najdłuższy termin otrzymują emeryci - aż 20 lat, do 18. roku życia z kolei będzie ważna karta wydana osobie niepełnoletniej (ubezpieczonej przez rodziców). Najczęściej Karta EKUZ będzie warta 3 lata - dotyczy to wszystkich osób pracujących i ubezpieczonych.

Karta EKUZ. Gdzie obowiązuje?

W jakich krajach obowiązuje Karta EKUZ? Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi skrupulatną kartotekę państw, w których na podstawie EKUZ będziemy mogli uzyskać darmowe świadczenie zdrowotne. EKUZ obowiązuje we wszystkich państwach UE/EFTA i dodatkowo w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ponadto karta jest honorowana na terytoriach zamorskich niektórych państw. Dotyczy to francuskich wysp:

  • Gwadelupa,
  • Martynika,
  • Reunion,
  • St Pierre-et Miquelon,
  • Gujana Francuska.

Portugalskich wysp:

  • Azorów,
  • Madery.

Hiszpańskich wysp:

  • Majorki,
  • wszystkich Wysp Kanaryjskich.

EKUZ będzie bezwartościowa na Wyspach Normandzkich, wyspie Man, Monaco, San Marino i w Watykanie. W tych krajach jakakolwiek interwencja medyczna, bez uprzedniego, dedykowanego ubezpieczenia, będzie dla nas płatna.

Karta EKUZ. Jakie obejmuje świadczenia?

Karta EKUZ powoduje, że za granicą Polski masz prawo do leczenia na takich samych zasadach jak obywatele unijnego kraju, w którym się znajdujesz. Oznacza to, że jeżeli w danym państwie obowiązuje np. zapłata części kosztów - to i Ty, posiadając Kartę EKUZ, także będziesz zobligowany do uiszczenia takiej opłaty. W Austrii np. pacjent płaci ekwiwalent wezwania karetki, w niemczech - 10 euro za pobyt w szpitalu. Co ważne, nie wszyscy lekarze czy przychodnie mają podpisany kontrakt z lokalnym systemem zdrowotnym, podobnie jak w Polsce niektóre praktyki są prywatne. Warto zwrócić na to uwagę i sprawdzić przed skorzystaniem.

Co do zasady Karta EKUZ uprawnia do niezbędnego i nieplanowanego (planowane operacje nie wchodzą w grę) leczenia, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa i na takich samych zasadach, jak wszyscy ubezpieczeni obywatele danego kraju. O posiadanie Karty EKUZ nikt nas przed wyjazdem nie spyta - nie jest ona obowiązkowa. Dlatego tym bardziej warto pamiętać o możliwości jej darmowego wyrobienia i oszczędzić sobie kłopotów podczas pobytu w sąsiednich, bliższych lub dalszych, krajach.