BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Naruszenie miru domowego. Czym jest mir domowy?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:36

Naruszenie miru domowego. Czym jest mir domowy?

mir domowy
pixabay.com

Naruszenie miru domowego. Gdzie obowiązuje mir domowy?

Obowiązywanie miru domowego w domu lub w mieszkaniu wydaje się oczywiste. Co jednak z posesją, garażem? Skąd wiadomo, gdzie znajduje się granica, której nie powinien przekraczać obcy by nie zostać posądzonym o wtargnięcie?

Zgodnie z prawem karnym, mir domowy obowiązuje:

  • dom,

  • mieszkanie,

  • lokal inny niż mieszkalny np. siedziba firmy, sklep, lokal użytkowy,

  • pomieszczenia takie jak garaż, altanka, szopa, piwnica itd.,

  • ogrodzony teren.

Uwaga! Nieopuszczenie miejsc nieogrodzonych wbrew żądaniom osoby uprawnionej nie jest zaliczane do naruszenia miru domowego, stanowi jednak wykroczenie, za które grozi nawet 500 zł grzywny. Dotyczy to np. lasów, grodów, łąk czy pastwisk.

Naruszenie miru domowego. Jaka kara grozi za wtargnięcie?

Naruszenie miru domowego jest karalne. Osobie, która się tego dopuszcza, grozi grzywna, ograniczenie wolności a nawet pozbawienie jej do roku. Poniżej zamieszczamy artykuł 193 kodeksu karnego:

„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W przypadku naruszenia miru domowego kluczowy jest również zwrot „wdarcie”. To on sprawia, że czyn kwalifikowany jest jako naruszenie miru, a nie np. włamanie się. Zgodnie z wyrokiem SN o sygn. akt V KK 406/17 z dnia 9 maja 2018 roku pod pojęciem „wdarcie się” należy rozumieć:

„(…) przełamanie, przy wkroczeniu do miejsc określonych w tym przepisie, nie tyle przeszkody fizycznej, ile woli osoby uprawnionej. Wchodzą tu więc w grę wszelkie sposoby przedostania się do miejsca wymienionego w przepisie bez zgody osoby uprawnionej i to zgody chociażby domniemanej, a więc gwałtem, podstępem, pod fałszywym pozorem, czy też używając groźby."

Naruszenie miru domowego. Mir domowy a niezapowiedziane wizyty właściciela

Przepisy dotyczące naruszenia miru domowego mają zastosowanie najczęściej w sytuacji, gdy dom lub mieszkanie są wynajmowane lokatorowi lub lokatorom. Kwestia wydaje się kontrowersyjna i dla niektórych wynajmujących trudna do zrozumienia i do przyjęcia. Oznacza ona bowiem, że prawo zachowania miru domowego przysługuje najemcom mieszkania. O ile oczywiście posiadają oni ważną umowę lokatorską. Właściciele wychodzą z założenia, że skoro lokal należy do nich, mają oni prawo do przebywania w nim. W praktyce oznacza to niezapowiedziane wizyty „kontrolne” w celu sprawdzenia, czy mieszkanie pozostaje utrzymane w odpowiednim stanie lub wtargnięcia w celu zabrania lub przyniesienia przedmiotów do mieszkania. Należy pamiętać, że każde pojawienie się właściciela w mieszkaniu musi być wcześniej uzgodnione z lokatorami. Właściciel nie może zjawiać się niezapowiedziany, mimo że formalnie mieszkanie wciąż do niego należy. W przypadku wtargnięcia i naruszenia miru domowego lokatorzy mają prawo żądać od właściciela natychmiastowego opuszczenia lokalu.

Naruszenie miru domowego. Co w sytuacji, kiedy lokator nie płaci czynszu?

W sytuacji, gdy wynajmujący nie wywiązuje się z umowy, tj. np. mimo wezwań i upomnień nie płaci czynszu? Zdarza się, że właściciel podejmuje wówczas niezgodnie z prawem kroki i decyduje się np. usunąć lokatorów poprzez spakowanie ich rzeczy i wystawienie ich na zewnątrz lub poprzez zajęcie mieszkania podczas nieobecności lokatorów. Warto pamiętać, że takie sytuacje są również kwalifikowane jako naruszenie miru domowego. W praktyce oznacza to, że to właściciel, na konto którego nie spływają pieniądze za wynajem, popełnia przestępstwo. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być podpisanie umowy o wynajem okazjonalny. Wtedy należy wskazać adres, pod który udaje się lokator w przypadku niepłacenia za czynsz lub skończonego terminu umowy wynajmu. Oznacza to, że wówczas lokator może zostać wyproszony z mieszkania, a właściciel nie narusza miru domowego.

Tagi:
Polecane