BiznesINFO.pl
pocket-watch-1637393 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zegarek-kieszonkowy-czas-piasku-1637393/

Należności długoterminowe

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

W obrocie gospodarczym dość często możemy spotkać się z należnościami długoterminowymi. Czym one są, kiedy możemy o nich mówić i z czym się wiążą?

Należności ze względu na termin płatności dzielimy na krótkoterminowe i długoterminowe. Te drugie wystąpią, jeżeli czas na ich uregulowanie jest dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego (czyli dnia, w którym jednostka sporządza bilans finansowy za dany okres działalności). Dzieje się tak jednak nie we wszystkich przypadkach.

Przykłady należności długoterminowych

Należnościami długoterminowymi są m.in.:
– zaliczki na poczet przyszłych zysków,
– odszkodowania uzyskane na drodze sądowej,
– udzielone pożyczki,
– odsetki z tytułu kar umownych,
– zwroty podatku dochodowego,
– zwroty podatku VAT,
– kaucje za najem lokalu (o ile rozliczenie kaucji nastąpi po upływie 12 miesięcy).

Usługi i towary a należności długoterminowe

Nie zawsze należność, której okres na uregulowanie jest dłuższy niż 12 miesięcy, nazwiemy należnością długoterminową. Zapłaty za towary i usługi są bowiem należnościami krótkoterminowymi, nawet jeśli sprzedawca zgodzi się (rozumiemy przez to wpisanie odpowiedniego terminu płatności na fakturze), by nabywca uregulował płatność np. po półtora roku. Jeśli firma X sprzeda materiały budowlane firmie Y i zgodzi się, by termin płatności wyniósł 2 lata, taka należność będzie należnością krótkoterminową. Należności za towary i usługi w dokumentacji księgowej zawsze w całości zalicza się do pozycji krótkoterminowych.

Należności długoterminowe w obcej walucie

Kursy walut się zmieniają, czasem diametralnie. Co dzieje się, jeśli dojdzie do zmiany kursu waluty określonej dla danej należności długoterminowej? W takiej sytuacji należy dokonać przeliczenia na złotówki po kursie obowiązującym w dniu bilansowym.

Co ważne, w bilansie za dany okres działalności należności długoterminowe powinny być wykazane w aktywach trwałych.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >