Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Możesz otrzymać dodatkowy bonus do wynagrodzenia. Nie każdy o nim wie
Bartłomiej  Binaś
Bartłomiej Binaś 21.12.2023 22:40

Możesz otrzymać dodatkowy bonus do wynagrodzenia. Nie każdy o nim wie

pieniądze
Pixabay @gosiak1980

Nie wszyscy zadają sobie sprawę, ale w niektórych zawodach jest możliwość otrzymania dodatkowego bonusu do wynagrodzenia, który nie jest opodatkowany. Kto może ubiegać się o taki gratis i za co zostaje przyznawany? Zdradzamy szczegóły.

Dodatek do wypłaty za pranie odzieży roboczej

Istnieją zawody, które pozwalają otrzymać dodatkowe dofinansowanie do wypłaty za pranie odzieży roboczej. Taki ekwiwalent jest nieopodatkowany. Jak czytamy w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. VII U 2453/17:

Ustawodawca nie przewiduje obowiązków związanych z dokumentowaniem poniesionych przez pracowników kosztów prania odzieży roboczej (…) dokonywanie takich obliczeń byłoby pracochłonne i trudne zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy (…) powstałoby duże prawdopodobieństwo, że koszt rejestracji tych danych przez pracodawcę mógłby przekraczać wartość otrzymywanych świadczeń.

Tyle prezentów rozdał rząd z pieniędzy Polaków. Płacił każdy z nas

Komu przysługuje dodatek za pranie odzieży roboczej?

Komu przysługują takie świadczenia? Zgodnie z Art. 237 (7) Kodeksu pracy, to pracodawcę zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia zatrudnionym odzieży i obuwia roboczego, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu ze względu na warunki pracy.

Pracownik, który używa w miejscu pracy własnej odzieży osobistej i obuwia może liczyć na ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę. Zgodnie z wytycznymi ZUS, kwota dodatkowego bonusu pieniężnego za pranie odzieży roboczej ustalana jest indywidualnie. 

- Poniesiony przez pracodawcę koszt związany z przekazaniem pracownikom środków pieniężnych z przeznaczeniem na pranie odzieży roboczej musi spełniać wymogi ekwiwalentu pieniężnego, a więc odzwierciedlać wysokość rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika w związku z praniem tej odzieży (…) wymóg ekwiwalentu pieniężnego nie będzie spełniony, gdy pracodawca wypłaca każdemu z pracowników tę samą wartość pieniężną, niezależną od faktycznie poniesionych kosztów”.

Dodatek za pranie odzieży roboczej jest nieopodatkowany

Pracodawca nie może ustalić stałej kwoty dodatku pieniężnego za pranie odzieży roboczej na własną rękę. Wymagane jest ustalenie liczby przepracowanych dni w miesiącu, a ekwiwalent powinien być proporcjonalny do wykonanej pracy. Warto wiedzieć, że dodatek za pranie odzieży roboczej jest nieopodatkowany.

"Wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw".

 

Źródło: ZUS/Infor.pl

Tagi: Finanse