BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Ministerstwo Rozwoju już pracuje nad przepisami. Przyjdą sprawdzić czy jesteśmy trzeźwi w domach podczas pracy
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 09:18

Ministerstwo Rozwoju już pracuje nad przepisami. Przyjdą sprawdzić czy jesteśmy trzeźwi w domach podczas pracy

Biznesinfo
Biznesinfo

Praca zdalna w końcu zostanie uregulowana w polskim prawie. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jednak proponowana regulacja wprowadza także dodatkowe uprawnienia dla pracodawców. Po zmianach szefowie będą mogli organizować wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest praca zdalna w myśl proponowanych zapisów

  • Kiedy pracodawca będzie mógł ją wprowadzić

  • Na czym mają polegać kontrole trzeźwości

Praca zdalna w znowelizowanym kodeksie. Nowe prawa i obowiązki

Praca zdalna stała się normą dla setek tysięcy zatrudnionych. Choć od wybuchu pandemii minął już ponad rok, a część osób nadal wykonuje obowiązki zawodowe z domu, to praca zdalna w dalszym ciągu nie jest uregulowana w polskim prawie. Już niebawem się to zmieni, ponieważ projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Mimo że koronawirus powoli odpuszcza to przepisy w sprawie pracy zdalnej wydają się konieczne. Z badania EY Polska wynika bowiem, że 15 proc. pracodawców zamierza utrzymać taki model wykonywania obowiązków zawodowych przez 2 dni w tygodniu.

Business Insider Polska donosi, że w projekcie nowelizacji resort rozwoju zaproponował definicję. Według autorów dokumentu praca zdalna to „wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

W związku z tym pracodawcy zyskają nowe uprawnienia. Szefowie będą mogli wprowadzić pracę zdalną w szczególnych przypadkach: w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

Praca zdalna ma być możliwa również wtedy, gdy firma nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków w siedzibie. Jednak decyzja o wysłaniu podwładnych na home office musi być w takim przypadku poprzedzona oświadczeniami. W specjalnych dokumentach pracownicy będą musieli zadeklarować, że posiadają odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.

Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć narzędzia, których wymaga praca zdalna. Jeżeli pojawi się konieczność to będzie musiał także pokryć koszty bezpośrednio związane z takim modelem wykonywania obowiązków.

Praca zdalna i w biurze na cenzurowanym. Szef sprawdzi, czy pracownik jest trzeźwy

Jednak możliwość wprowadzenia pracy zdalnej to nie jedyne nowe uprawnienia dla pracodawców. Resort rozwoju zamierza umożliwić im także prowadzenie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników. Portal money.pl podaje, że weryfikacja będzie mogła odbywać się zarówno w biurze, jak i w domu, jeżeli zatrudniony pracuje w trybie zdalnym.

Ministerstwo zwraca uwagę, że obecne przepisy stanowią dość duże ograniczenie. Pracodawca może jedynie podejrzewać, jaka jest przyczyna niezbyt dobrego stanu zdrowia zatrudnionego. Nie ma także prawa nie dopuścić podwładnego do wykonywania obowiązków z powodu domysłów, że jest on nietrzeźwy.

Już niebawem ma się to zmienić. Resort zamierza wprowadzić mechanizm prewencyjnych, wyrywkowych kontroli, po których szef będzie mógł zabronić pracownikowi wykonywania obowiązków w danym dniu.

Żaden z pracowników nie będzie mógł liczyć na taryfę ulgową. Wyrywkowe kontrole mają obejmować zarówno osoby związane umową o pracę, jak i zatrudnionych na podstawie innych kontraktów.

Kiedy praca zdalna i wyrywkowe kontrole mają zostać ugruntowane w prawie? Projekt nowelizacji został już wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych, a rząd ma go przyjąć już w III kwartale 2021 r.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia? Masz interesujące zdjęcia lub filmik? Podziel się z nami wysyłając na [email protected]