BiznesINFO.pl
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Ministerstwo Finansów informuje o nowych przepisach od maja. Lepiej o nich pamiętać

1 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Glinka

Udostępnij:

Nowe przepisy w kilku ważnych obszarach obowiązują od 1 maja 2021 r. Zmiany dotyczą nie tylko przedsiębiorców, lecz także zwykłych obywateli. Brak znajomości nowego prawa może przełożyć się na dotkliwe kary finansowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto jest inicjatorem zmian w prawie

  • Jakie nowe przepisy obejmują przedsiębiorców

  • Co zmieni się dla zwykłych obywateli

Przepisy w sprawie akcyzy. Przedsiębiorcy i urzędnicy z nowymi zadaniami

Nowe przepisy to nie tylko dodatkowe uprawnienia, lecz także obowiązki. 1 maja 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące legalizacji wyrobów nowatorskich i płynów do papierosów elektronicznych. Po zmianach wszystkie tego typu artykuły muszą być oznaczone znakiem akcyzy - podatkowym lub legalizacyjnym.

To nie jedyna modyfikacja w obrębie akcyzy. Wraz z nowym miesiącem nowe obowiązki zyskują naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Od 1 maja to właśnie oni będą potwierdzali spisy wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami akcyzy. Business Insider Polska przypomina, że dotychczas zajmowali się tym naczelnicy urzędów skarbowych właściwych w sprawach znaków akcyzy. Nowe przepisy mają wyeliminować problemy wynikające z potwierdzaniem spisów. Skorzystają na tym przedsiębiorcy - prowadzenie działalności gospodarczej ma być od teraz znacznie łatwiejsze.

Od początku maja obowiązują także niektóre przepisy pakietu akcyzowego. Ich celem jest pomoc w walce z tzw. słupami. Inicjator zmian - Ministerstwo Finansów wskazuje, że najważniejsze zmiany koncentrują się na pięciu obszarach.

Po pierwsze, rozszerzeniu uległ katalog przesłanek uprawniający do odmowy wydania i cofnięcia zezwoleń akcyzowych, dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia z tego spisu. Po drugie, zmiany obejmują Wiążące Informacje Akcyzowe (WIA). Na czym polegają? WIA uzyskały moc wiążącą w stosunku do podmiotu, na rzecz którego zostały wydane. Poza tym informacja jest ważna 5 lat od dnia jej wydania, choć przepisy dopuszczają możliwość przedłużenia terminu na wniosek podmiotu posiadającego WIA. Dzięki tym zmianom nadzór nad WIA ma być zwiększony.

Po trzecie, ograniczeniu uległ katalog danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego, który składa oświadczenie o przeznaczeniu zakupionych wyrobów węglowych do celów zwolnienia od akcyzy. Nowe przepisy nie wymagają już podawania numeru dowodu osobistego jeżeli nabywca wyrobów węglowych posługuje się numerem PESEL. Dzięki temu ingerencja w prywatność będzie mniejsza.

Po czwarte, osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW nie muszą już prowadzić ewidencji. Po piąte, nowe przepisy zwiększają sankcje za przestępstwa skarbowe dotyczące wyrobów akcyzowych. Za tego typu czyny grozi od początku maja nawet kara pozbawienia wolności. Poza tym czyny w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym mogą zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Wyższe kary dla przemytników i nowe uprawnienia dla cudzoziemców

Przepisy, z którymi powinien zapoznać się każdy obywatel, to przede wszystkim zmiany w kodeksie karnym skarbowym. Od 1 maja 2021 r. najniższa kara grzywny nałożona w drodze mandatu skarbowego wynosi 280 zł. Z kolei górny próg sankcji wyznaczono na pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 14 tys. zł. Dotychczas najwyższa kara opiewała na 5,6 tys. zł.

Dlaczego Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić przepisy? Inicjatorzy zmian przekonują, że w ten sposób sądy będą mniej obciążone. Jeżeli jednak obywatel nie przyjmie nowego, wyższego mandatu to jego sprawa i tak stanie się przedmiotem postępowania sądowego.

Portal money.pl podaje, że nowe przepisy w kodeksie nie mają wpływu na wysokość mandatów za drobne wykroczenia skarbowe np. nieterminowe przekazanie deklaracji PIT. Bardziej dotkliwe sankcje obejmują przemytników, handlarzy nielegalnymi wyrobami akcyzowymi oraz osoby, które uchylają się od obowiązku zgłoszenia przewozu gotówki w kwocie wyższej niż równowartość 10 tys. euro.

Przepisy, które weszły w życie od początku maja, to także dobra informacja dla cudzoziemców - będą mogli wnioskować o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych. Osoby, które do tej pory posługiwały się numer NIP mają 30 dni na złożenie wniosku o PESEL do danej gminy.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia? Masz interesujące zdjęcia lub filmik? Podziel się z nami wysyłając na redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

BiznesInfo

Polska i świat

Katastrofa samolotu w Lubuskim. Nieoficjalnie: nie żyje jeden z najbogatszych Polaków

Czytaj więcej >
pixabay, kasjanf

Polska i świat

Czy Centralny Port Komunikacyjny nie zostanie wybudowany? Horała: Tylko w trzech przypadkach

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Za wykroczenie skarbowe kara nawet 14 tys. zł. Nowe prawo już obowiązuje

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Jak przekonać seniorów do późniejszego przejścia na emeryturę? Rząd ma plan i nie zawaha się go użyć

Czytaj więcej >
Jochen Tack/EAST NEWS

Polska i świat

Koronawirus na polu szparagów w Niemczech. Polacy pilnowani przez ochronę

Czytaj więcej >
MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Polska i świat

Obsesja bursztynu. Polacy tłumnie szukają go przy przekopie Mierzei Wiślanej

Czytaj więcej >