Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Mały ZUS 2021
Michał Fitz
Michał Fitz 23.05.2021 02:00

Mały ZUS 2021

PIT
pixabay.com

Dzisiejsi przedsiębiorcy mają przed sobą wiele wyzwań związanych z prowadzeniem działalności. Jednym z największych jest skuteczne i poprawne rozliczanie firmy z państwem. Dobrze jest więc wiedzieć, że istnieją ulgi podatkowe, które mogą to przedsiębiorcom ułatwić. Jedną z takowych jest chociażby Mały ZUS. Czym dokładnie jest? Jak wygląda sytuacja z nim związana w 2021 roku?

Mały ZUS – co to jest?

Potoczne określenie Małego ZUS-u nie dla każdego musi być oczywiste i w pierwszej kolejności może kojarzyć się z siedzibą urzędu skarbowego, a nie ulgą podatkową. Jest on jednak zdecydowanie tym drugim, gdyż pozwala przedsiębiorcom na płacenie niższych podatków. Na chwilę obecną ten mechanizm został już zmodyfikowany i figuruje pod nazwą Mały ZUS plus. Wciąż ma jednak na celu to samo, czyli gwarantowanie ulgi podatkowej. Dotyczy ona składek na ubezpieczenie społeczne. Należy bowiem zaznaczyć, że ulga ta nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Mały ZUS – kto może z niego skorzystać?

Skoro wiadomo już, czym Mały ZUS plus jest, warto dowiedzieć się, kto może z niego korzystać. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca i jego działalność, by mógł się z pomocą tej ulgi skutecznie rozliczać z państwem? Trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim działalność gospodarcza prowadzona przez danego przedsiębiorcę nie może generować rocznego przychodu większego niż 120 000 zł. Trzeba koniecznie podkreślić, że chodzi tu ewidentnie o przychód, czyli fundusze, które wpłynęły do działalności, a nie dochód, czyli czysty zysk przedsiębiorcy. W przypadkach, gdy dochód takiego przedsiębiorcy wyniesie 120 000 zł, jego przychód na pewno jest dużo większy, więc jego a ulga obowiązywać nie będzie. Kolejnym warunkiem do rozliczania się przy pomocy Małego ZUS-u plus jest konieczność prowadzenia działalności przez przynajmniej 60 dni w roku ubiegłym. Przedsiębiorca, który otworzył działalność w roku 2021 nie może w tym samym roku skorzystać z ulgi Mały ZUS plus.

Warto zaznaczyć, że istnieją od tych podstawowych reguł specjalistyczne wyjątki, które w konkretnych przypadkach mogą uniemożliwić danemu przedsiębiorcy korzystanie z ulgi. Stanie się tak na przykład wówczas, gdy przedsiębiorca będzie wykonywał na zasadzie podwykonawstwa te same obowiązki u swojego byłego pracodawcy, co wtedy, gdy był jeszcze zatrudniony na umowę o pracę. Mały ZUS plus nie obowiązuje także tych, którzy poza prowadzoną działalnością gospodarczą w 2020 roku działali jako artyści, byli wspólnikami spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o. albo prowadzili publiczną bądź niepubliczną placówkę edukacyjną inną niż przedszkole. Warto zaznaczyć, że z tej ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w trakcie 5 lat. Przedsiębiorca, który wykorzystał całkowicie tę ulgę, będzie więc mógł zacząć korzystać z niej ponownie, gdy od momentu rozpoczęcia korzystania z niej minie 60 miesięcy.

Mały ZUS – wysokość ulg

O ile fakt przyznawania tej konkretnej ulgi zależał od przychodu, to już jej wysokość obliczania jest na podstawie dochodu. Dokonuje się tego przy pomocy dwóch prostych obliczeń. W pierwszej kolejności należy podzielić dochód z działalności z poprzedniego roku przez ilość dni tego roku, w trakcie których działalność była prowadzona, a następnie przemnożyć to razy 30. Otrzymany wynik należy jeszcze przemnożyć przez stały współczynnik, który wynosi 0.5. Rezultatem tego działania jest już gotowa podstawa wymiaru składek z uwzględnieniem ulgi Mały ZUS plus.

Mały ZUS – jak się do niego zapisać?

Jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie niezbędne warunki do korzystania z ulgi, musi się w odpowiedni sposób zgłosić, by Mały ZUS plus go dotyczył, bo nie przysługuje on z automatu. By się do niego zapisać, w pierwszej kolejności musi on wyrejestrować się z dotychczasowego kodu ubezpieczenia, składając dokument ZUS ZWUA. Następnie musi on zgłosić się do Małego ZUS plus w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA, odpowiednio wypełniając dotyczące tej kwestii pola. Co ważne, termin zgłoszenia powinien być taki sami, jak termin wcześniejszego wyrejestrowania, gdyż to pozwoli zachować ciągłość ubezpieczeniową. Należy o tym pamiętać.