BiznesINFO.pl > Twój portfel > Licytacja komornicza. Jak przebiega? Na czym polega?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Licytacja komornicza. Jak przebiega? Na czym polega?

licytacje komornicze
Pixabay.com

Licytacja komornicza. Postępowanie. Zasady

Licytacja komornicza polega na publicznej sprzedaży zarówno ruchomości dłużnika, takich jak samochód czy przedmioty wartościowe, jak również będących w jego posiadaniu nieruchomości, takich jak dom czy mieszkanie. Organem prowadzącym licytacje jest komornik, przydzielony do odpowiedniego sądu rejonowego, w imieniu którego działa. Licytacja komornicza to ostatni etap postępowania komornika, które rozpoczyna przyjęcie wniosku od wierzyciela. Uwaga! Komornik co do zasady nie może odmówić przyjęcia wniosku. Początkowym etapem działania komornika jest próba zajęcia dochodów lub oszczędności dłużnika. Jeżeli osoba zalegająca należność nie posiada środków do uregulowania zobowiązania, dochodzi do licytacji komorniczej.

Licytacja komornicza. Zajęcie majątku. Na czym polega?

Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży należących do dłużnika nieruchomości i ruchomości. Zanim dojdzie do licytacji komorniczej, rzeczoznawca powołany na wniosek komornika dokonuje wyceny majątku dłużnika. Potem następuje zajęcie majątku, a sąd i komornik podają do wiadomości publicznej gdzie i kiedy odbędzie się licytacja komornicza. Po 14 dniach od uprawomocnienia wyceny majątku odbywa się publiczna sprzedaż należących do dłużnika ruchomości oraz nieruchomości.

Ogłoszenie o licytacji komorniczej musi zawierać kilka obowiązkowych elementów:

 • datę,

 • adres lokalu, w którym odbędzie się licytacja,

 • opis przedmiotu licytacji, który może zawierać fotografie,

 • cenę wywoławczą i szacunkową wartość przedmiotu licytacji,

 • informację o edycji licytacji komorniczej (np. pierwsza, druga),

 • kwotę wadium.

Licytacja komornicza. Co może trafić na licytację?

Jak już wcześniej wskazano, przedmiotem licytacji komorniczej są rzeczy osobiste dłużnika posiadające wartość. Mogą to być zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Często to rzeczy niezwykle cenne, na przykład mieszkania, jachty, samochody, dzieła sztuki, biżuteria, sprzęt elektroniczny czy działki. Z drugiej strony – kodeks postępowania cywilnego precyzuje, że nie wszystkie przedmioty należące do dłużnika mogą podlegać licytacji komorniczej. Przedmiotem licytacji nie mogą być następujące rzeczy:

 • przedmioty urządzenia domowego,

 • zapasy żywności i materiały na opał na jeden miesiąc,

 • pościel i ubrania niezbędne dłużnikowi oraz osobom na jego utrzymaniu,

 • odzież robocza i ubrania służbowe,

 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej przez dłużnika,

 • przedmioty konieczne do nauki,

 • przedmioty służące do praktykowania religii,

 • przedmioty osobiste o znacznej wartości użytkowej dla dłużnika, które zostałyby sprzedane za cenę niższą od ich realnej wartości,

 • wózek inwalidzki jeżeli dłużnik jest osobą niepełnosprawną.

Licytacja komornicza. Jak wziąć udział?

Wzięcie udziału w licytacji komorniczej nie jest skomplikowanym procesem, ale trzeba spełnić kilka kryteriów. Przed licytacją komorniczą koniecznie należy wpłacić wadium. Termin ten oznacza jedną dziesiątą sumy konkretnego składnika majątku dłużnika. Ważne! Wadium musi zostać wpłacone nie później niż na dzień przed rozpoczęciem licytacji. Numer rachunku bankowego do wpłaty podaje się zazwyczaj w ogłoszeniu o licytacji komorniczej, choć nie jest to regułą. Wszyscy uczestnicy licytacji komorniczej mają obowiązek wpłacenia wadium, ale osoby, które nie zdołają nabyć żadnego licytowanego przedmiotu po zakończeniu aukcji otrzymują z powrotem wpłacone w ramach wadium pieniądze. Zwycięzca licytacji komorniczej nie otrzymuje gotówki, nabyte przez niego nieruchomości lub ruchomości zostaną natomiast sprzedane w kwocie pomniejszonej o wartość wpłaconego przed licytacją komorniczą wadium.

Od niedawna istnieją również licytacje komornicze online. Aby wziąć w nich udział należy zarejestrować się w serwisie Internetowym Krajowej Rady Komorniczej pod adresem licytacje.komornik.pl.

Tagi:
Polecane