BiznesINFO.pl
Biznes Info

Kwota wolna od podatku a działalność gospodarcza

30 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Przedsiębiorcy zawsze szukają sposobu na to, aby zaoszczędzić. Dlatego niektórych cieszy, że podatek dochodowy nie zawsze jest konieczny. Można uniknąć jego płacenia, kiedy spełnia się określone wymogi. Jednym z nich jest rozliczenie na zasadach ogólnych. Dowiedz się, kiedy dotyczy Cię kwota wolna od podatku, a działalność gospodarcza wyniesie Cię mniej.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Zapis dotyczący kwoty wolnej od podatku został zawarty w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Określa on, że podatnik nie musi odprowadzać podatku dochodowego, o ile jego działalność nie przekracza ustalonego przez ustawodawcę limitu dochodu.

Kwota wolna od podatku w 2021 r. a działalność gospodarcza

Jak już wspomnieliśmy, przedsiębiorca nie zawsze ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zanim jednak do tego dojdzie, musi on spełnić kilka wymogów:

 • przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej;

 • jego przychody nie przekroczyły 8000 zł rocznie – jest to kwota ustalona w 2021 r.

Warto pamiętać, że jeśli od uzyskanych przychodów poniżej limitu dochodu odtrąciłeś zaliczkę na podatek dochodowy, będziesz mógł ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, kiedy będziesz składać roczną deklarację PIT-37 lub PIT-36. Należy jednak pamiętać, że jeśli rozliczasz się, między innymi na umowie zlecenie lub umowie o dzieło, na kwotę należności mniej niż 200 zł, zawartą z osobą niebędącą pracownikiem działalności, jaką prowadzisz, nie będziesz mógł zastosować kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku a kwota degresywna

Na przełomie 2016 i 2017 roku nastąpił znaczny wzrost kwoty wolnej od podatku, co spowodowało jej degresywność. Oznacza to, że im wyższe dochody osiągasz, tym mniejszą kwotę wolną od podatku będziesz mógł zastosować. W 2021 roku wysokość kwoty zmniejszającej podatek kształtuje się następująco :

 • przychody do 8000 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł;

 • przychody od 8 001–13 000 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł; należy pomniejszyć o wynik działania: 834x(podstawa obliczenia podatku – 8000 zł)/5000 zł;

 • przychody od 13 001–85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł;

 • przychody od 85 528–127 000 zł – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł pomniejszone o wynik działania: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł;

 • przychody od 127 001 zł – brak kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku a działalność gospodarcza i umowa o pracę

Wiele osób oprócz prowadzenia własnej działalności jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Muszą one mieć na uwadze, że w tej kwestii przysługuje im jedynie jedna kwota wolna od podatku. Pojawia się więc wątpliwość, co powinno się rozliczyć – działalność gospodarczą czy umowę o pracę? Gdy otrzymujemy dochody z dwóch źródeł, pewnym jest, że najpierw rozliczamy kwotę wolną od podatku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku należy zgłosić więc swojemu pracodawcy, że rezygnuje się z prawa do odjęcia kwoty wolnej od podatku, którą miał odprowadzać pracodawca.

Kwota wolna od podatku a inne ulgi

Przy odliczaniu kwoty wolnej od podatku warto mieć na uwadze, że nie musimy rezygnować z innych przysługujących nam ulg. Kiedy opodatkowujesz przychody ze swojej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej 17% i 32%, wciąż możesz skorzystać z ulg podatkowych. Możesz więc w swojej deklaracji podatkowej wskazać m.in.:

 • ulgę na darowizny na cele edukacji zawodowej;

 • ulgę na dziecko;

 • ulgę rehabilitacyjną;

 • ulgę na działalność badawczo rozwojową.

Są to jedynie przykładowe ulgi – więcej z nich możesz odnaleźć chociażby na portalu podatki.gov.pl.

Kwota wolna od podatku a działalność gospodarcza – roczna deklaracja podatkowa

Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś podatnikiem, którego dochody nie przekroczyły 8000 zł rocznie, wciąż musisz uzupełnić roczną deklarację podatkową. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli w danym roku podatkowym żadnych dochodów.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >