BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Odpowiedź nie jest prosta

10 Lipca 2019

Autor tekstu:

Przemysław Terlecki

Udostępnij:

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Sprawa nie jest prosta, ponieważ upoważnionych do przyjęcia wynagrodzenia może być naprawdę wielu. Kto spośród nich jest pierwszym z upoważnionych?

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Sama śmierć pracownika powoduje automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy, a jako że ten ma charatker osobisty, nikt nie może wejść nagle w obowiązki, którymi obwarowana była zmarła osoba. Inną sprawą jednak jest kwestia wynagrodzenia zmarłego. Prawa majątkowe zmarłego przechodzą bowiem na jego następców. Mowa tutaj o zaległym wynagrodzeniu czy niewypłaconym dodatku.

Pracodawca musi na początku ustalić, kto ma prawo do wynagrodzenia po śmierci pracownika. Zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, po śmierci pracownika prawa majątkowe przechodzą w równych częściach na jego współmałżonka oraz inne osoby, które kwalifikują się do uzyskania renty rodzinnej. Jednakże pierwszą osobą w kolejności do dziedziczenia, jest zawsze wdowa lub wdowiec po zmarłym pracowniku.

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika?

Jeśli jednak małżonek nie jest w stanie przyjąć renty, co może być spowodowane śmiercią małżonka albo pozostawaniem w separacji lub bycie już po rozwodzie, wówczas pieniądze wypracowane przez zmarłego w stosunku pracy, należą się innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej. Mowa tutaj o dzieciach zmarłego, jego wnukach, a nawet siostrzeńcach i bratanicach. Grupa ta jest jednak znacznie obszerniejsza i obwarowana różnymi warunkami.

Osobami, które są uprawnione do renty rodzinnej, a tym samym do wypłaty wynagrodzenia po zmarłym są:

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

  2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

  3. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: - do ukończenia 16 lat; - do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo - bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

  4. Rodzice,

  5. Dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraznie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:a) nie mogą zapewnić im utrzymania albob) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

  2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

  3. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: - do ukończenia 16 lat; - do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo - bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

  4. Rodzice,

  5. Dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraznie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:a) nie mogą zapewnić im utrzymania albob) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Podobne artykuły

Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >
Biedronka przygotowała promocje na nowy tydzień

Praca

Biedronka już od jutra z szalonym prezentem dla klientów. Wielki ukłon dla fanów słodkości

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 12.05.2020. n/z Napis koronawirus Covid-19 na tle pieniedzy.

Praca

Branża umiera przez pandemię, a państwo dalej ich nie dostrzega. W efekcie wszyscy tracą ogromne pieniądze

Czytaj więcej >
Szef ma prawo przerwać nasz urlop

Praca

Jesteś na urlopie? Mamy złe wieści, twój pracodawca ma prawo go przerwać

Czytaj więcej >
Za uchylanie się od płacenia abonamentu grożą dotkliwe kary

Praca

Kontrolerzy rozeszli się po kraju, do ciebie też mogą zapukać. Kara to aż 681 zł

Czytaj więcej >
Praca tylko 4 dni? Skrócony wymiar czasu pracy

Praca

4-dniowy tydzień pracy uratuje gospodarkę? Niezwykły plan rządzących.

Czytaj więcej >