BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Odpowiedź nie jest prosta

10 Lipca 2019

Autor tekstu:

Przemysław Terlecki

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Sprawa nie jest prosta, ponieważ upoważnionych do przyjęcia wynagrodzenia może być naprawdę wielu. Kto spośród nich jest pierwszym z upoważnionych?

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika? Sama śmierć pracownika powoduje automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy, a jako że ten ma charatker osobisty, nikt nie może wejść nagle w obowiązki, którymi obwarowana była zmarła osoba. Inną sprawą jednak jest kwestia wynagrodzenia zmarłego. Prawa majątkowe zmarłego przechodzą bowiem na jego następców. Mowa tutaj o zaległym wynagrodzeniu czy niewypłaconym dodatku.

Pracodawca musi na początku ustalić, kto ma prawo do wynagrodzenia po śmierci pracownika. Zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, po śmierci pracownika prawa majątkowe przechodzą w równych częściach na jego współmałżonka oraz inne osoby, które kwalifikują się do uzyskania renty rodzinnej. Jednakże pierwszą osobą w kolejności do dziedziczenia, jest zawsze wdowa lub wdowiec po zmarłym pracowniku.

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika?

Jeśli jednak małżonek nie jest w stanie przyjąć renty, co może być spowodowane śmiercią małżonka albo pozostawaniem w separacji lub bycie już po rozwodzie, wówczas pieniądze wypracowane przez zmarłego w stosunku pracy, należą się innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej. Mowa tutaj o dzieciach zmarłego, jego wnukach, a nawet siostrzeńcach i bratanicach. Grupa ta jest jednak znacznie obszerniejsza i obwarowana różnymi warunkami.

Osobami, które są uprawnione do renty rodzinnej, a tym samym do wypłaty wynagrodzenia po zmarłym są:

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

  2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

  3. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: - do ukończenia 16 lat; - do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo - bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

  4. Rodzice,

  5. Dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraznie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:a) nie mogą zapewnić im utrzymania albob) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Tagi:

wynagrodzeniepracownicypracodawcypłacapraca

Przemysław TerleckiAutor

Wydawca Biznesinfo. Dziennikarz z wykształcenia i z zamiłowania. Baczny obserwator polityki, nocnego nieba, a także rozwoju rynku piw kraftowych. Z mediami związany od lat, zwykle zaangażowany w komentowanie świata polityki.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Praca

Zmiany w Kodeksie Pracy. Pojawią się nowe urlopy

Czytaj więcej >

Praca

KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Rząd podkreśla: to duża oszczędność

Czytaj więcej >

Praca

Mercedes umie wynagrodzić swoich pracowników. Gigant motoryzacyjny szykuje się do wypłat sowitych premii

Czytaj więcej >

Praca

Szykuje się ważna zmiana dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Mogą wreszcie dostać prawo pracy

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

W tym zawodzie zarobisz nawet 90 tys. złotych miesięcznie

Czytaj więcej >

Praca

Netflix szuka personelu do prywatnych odrzutowców. Wynagrodzenie to nawet 385 tys. dolarów rocznie

Czytaj więcej >