BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Komisja Europejska zatwierdziła program rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 18.10.2022 11:17

Komisja Europejska zatwierdziła program rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych

unia europejska
East News

Komisja Europejska zatwierdziła polski program rekompensat kosztów pośrednich emisji dla przedsiębiorstw energochłonnych. Zdaniem Komisji program ten jest konieczny, aby wspierać przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wyższymi cenami energii elektrycznej. 

Program rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Uznała program za konieczny i odpowiedni.

Zgłoszony przez Polskę program częściowo pokryje wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty wytwarzania energii elektrycznej (tzw. “koszty pośrednie emisji”) poniesione w latach 2021-2030.

Przedsiębiorstwa otrzymają rekompensatę w postaci częściowego zwrotu kosztów emisji poniesionych w poprzednim roku. Maksymalna kwota pomocy wynosi 75 procent poniesionych kosztów pośrednich emisji. 

Aby otrzymać rekompensatę, beneficjenci muszą wdrożyć niektóre zalecenia z audytu energetycznego, pobierać co najmniej 30 procent zużywanej energii z odnawialnych źródeł energii (muszą mieć to udokumentowane), a także zainwestować co najmniej 50 procent kwoty pomocy w projekty prowadzące do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez instalacje do samodzielnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

Środek ten ma na celu zmniejszenie ryzyka “ucieczki emisji” czyli sytuacji, w której przedsiębiorstwa UE przenoszą produkcję do krajów prowadzących mniej ambitną politykę klimatyczną. Wartość programu wynosi 10 mld złotych.

Europejski Zielony Ład

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przedstawiła w grudniu 2019 roku. Zgodnie z planem do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną, czyli równowagę między emitowanymi gazami cieplarnianymi, a ich składowaniem lub pochłanianiem przez zbiorniki wodne, lasy i gleby.