BiznesINFO.pl > Finanse > Kasa fiskalna – czy jest obowiązkowa, kto może być zwolniony?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:31

Kasa fiskalna – czy jest obowiązkowa, kto może być zwolniony?

Kasa fiskalna – czy jest obowiązkowa, kto może być zwolniony?
Pixabay.com

Czym tak naprawdę jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna jest urządzeniem ewidencyjnym, w którym możliwe jest zapisanie wszystkich towarów lub usług dostępnych z asortymentu działalności gospodarczej, pozwalającym ewidencjonować ich sprzedaż. Zasadniczo istnieją cztery rodzaje kas fiskalnych:

  • kasy online,

  • kasy z elektronicznym zapisem kopii,

  • kasy z papierowym zapisem kopii,

  • kasy w formie oprogramowania komputerowego.

Najistotniejszą cechą różniąca wszystkie wyżej wymienione typy kasy fiskalnej jest sposób utrwalania danych. Kasy starszego typu, tj. kasy z elektronicznym bądź papierowym zapisem danych, są stopniowo wycofywane z użytku. W sytuacji dokonywania zakupu kasy fiskalnej przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż wraz z kasą fiskalną dodatkowo powinniśmy otrzymać: instrukcję obsługi, książkę kasy, kartę kasy, a także deklarację o spełnieniu przez kasę niezbędnych funkcji oraz kryteriów technicznych. Istnieje możliwość wynajęcia kasy, wzięcia w dzierżawę lub leasing.

Kto powinien używać kasy fiskalnej?

Przede wszystkim kasę fiskalną powinni stosować przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym, czyli osobom wykonującym dostawy produktów rolnych z własnej działalności o charakterze rolniczym bądź osobom świadczącym usługi o charakterze rolniczym korzystającym ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Kiedy nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej?

Przepisy prawa przewidują pewne odstępstwa od obowiązku stosowania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej. Część przedsiębiorców może skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku. Zwolnienie obejmuje:

  • całość sprzedaży ewidencjonowanej przy pomocy kasy; zwolnienie stosowane jest, w sytuacji gdy obrót ze sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej bądź rolnikom ryczałtowym nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym wysokości 20 000 zł,

  • poszczególne kategorie usług bądź towarów; zwolnienie dotyczy sprzedaży usług lub towarów, które zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Należy pamiętać, iż zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Kto nie skorzysta ze zwolnień?

Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje przedsiębiorców, którzy prowadzą obrót usługami lub towarami podlegającymi obowiązkowi ewidencji. Do tych usług lub towarów zalicza się między innymi: gaz płynny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, sprzęt radiowy, sprzęt telewizyjny i telekomunikacyjny, perfumy oraz wody toaletowe z usług: przewóz osób i ich bagażu, przejazd taksówkami, świadczone stacjonarnie usługi gastronomiczne, w tym o charakterze sezonowym. Szczegółowo te kwestie określa art. 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Znajdziemy tam pełna listę usług oraz towarów objętych obowiązkiem ewidencji. Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy, którzy prowadzą obrót towarami lub usługami wymienionymi w rozporządzeniu, muszą obligatoryjnie prowadzić ewidencji sprzedaży na kasie bez względu na to, jakie obroty osiągają.

Tagi:
Polecane