BiznesINFO.pl > Energetyka > Jeden adres, kilka rodzin… i kilka dodatków węglowych. Ale tylko pod pewnym warunkiem
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 23.11.2022 14:58

Jeden adres, kilka rodzin… i kilka dodatków węglowych. Ale tylko pod pewnym warunkiem

Pukanie-drzwi-pukanie do drzwi-biznesinfo
Biznesinfo

Rodziny mieszkające pod tym samym adresem mają prawo ubiegać się o otrzymanie odrębnych dodatków węglowych, jeśli do końca listopada nie będzie możliwe wydzielenie im osobnych adresów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Pytanie, czy i w jaki sposób urzędnicy mają weryfikować starania wnioskodawców.

Wyjątek w ustawie o dodatku węglowym

Wspomniana wyżej ustawa została wprowadzona w sierpniu 2022 roku, a obowiązuje od 3 listopada. W art. 2 ust. 3a i 3b określono, że jeśli pod tym samym adresem mieszka kilka rodzin, to przysługuje im tylko jeden dodatek węglowy. Otrzymać miała go ta rodzina, która jako pierwsza złożyła stosowny wniosek.

Okazuje się jednak, że pod pewnym warunkiem ten przepis nie ma zastosowania.

Wskazuje go art. 2 ust. 3c wspomnianej ustawy. Czytamy w nim, że jeśli do 30 listopada br. urzędnicy nie będą mogli ustalić nowych adresów dla rodzin zamieszkujących pod tym samym adresem i mających oddzielne lub wspólne źródło ogrzewania, a wywiad środowiskowy potwierdzi, że zajmują odrębne lokale, wówczas każda z rodzin będzie mogła otrzymać swój dodatek węglowy.

Jak urzędnicy sprawdzają wnioskodawców?

Gminy w różny sposób podchodzą do weryfikowania sytuacji wnioskodawców. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną urzędnik z Chorzowa przyznał, że tamtejszy Ośrodek Pomocy Społecznej nie wymaga składania dodatkowych dokumentów, które miałyby udowodnić, że wnioskujący starają się wyodrębnić swój lokal pod nowy adres.

Inną taktykę objął kielecki MOPR. Tam – jak tłumaczy Edyta Ciesielska, kierownik działu świadczeń rodzinnych – gospodarstwa domowe chcące otrzymać dodatek węglowy, zamieszkując jednocześnie pod tym samym adresem z inną rodziną, muszą okazać urzędnikom kopię wniosku o nadanie odrębnego adresu dla ich lokalu. Jeśli jego złożenie jest niemożliwe (np. konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego dla danej nieruchomości), wówczas urzędnikom wystarcza właściwe oświadczenie.

Natomiast wywiad środowiskowy jest konieczny zarówno przy ustalaniu kwestii dot. rodzin zamieszkujących pod jednym adresem i chcących otrzymać osobne dodatki węglowe, jak i przy zgłoszeniu źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia br. oraz w przypadku osoby uprawnionej do otrzymania dodatku węglowego, która z jakichś powodów nie złożyła wniosku samodzielnie. To oznacza, że urzędnicy mają znacznie więcej pracy w terenie niż do tej pory.

Dodatek węglowy – dla kogo i jaka stawka?

Przypomnijmy, że o świadczenie w wys. 3 tys. zł mogą ubiegać się właściciele gospodarstw domowych, którzy ogrzewają dom za pomocą węgla kamiennego, brykietu bądź palletu, który ma w składzie 85 proc. węgla kamiennego. Natomiast wśród źródeł ogrzewania wymienionych w ustawie są: kominek, kocioł na paliwo stałe, koza, trzon kuchenny, piecokuchnia, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy oraz kuchnia węglowa.

Tagi: węgiel