Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Jakie wynagrodzenie za czas strajku? Podstawy prawa pracy
Paulina Musianek
Paulina Musianek 08.07.2019 02:00

Jakie wynagrodzenie za czas strajku? Podstawy prawa pracy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Jakie wynagrodzenie za czas strajku przysługuje strajkującym? Czy tacy pracownicy otrzymają pełne wynagrodzenie? Niestety nie.

Jakie wynagrodzenie za czas strajku?

Strajk to zbiorowe powstrzymanie się od pracy wynikające ze sporu pracodawcy z pracownikami dotyczące m.in. warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych. Ostatnimi czasy obserwujemy coraz więcej niezadowolonych pracowników, którzy zdecydowali się strajkować, jak np. nauczyciele w kwietniu. Złą wiadomością dla wszystkich strajkujących osób jest to, że za czas prowadzenia strajku, jeśli pracownik w tym czasie nie wykonywał pracy, nie przysługuje mu wynagrodzenie. Pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracownika za dni, podczas których strajkował.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik strajkował?

Jeśli pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną, ustalając wynagrodzenie za czas przepracowany (a zatem z wyłączeniem okresu strajku), stawkę miesięczną wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o nominalny wymiar czasu pracy z danego miesiąca) i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy - jak wyjaśnia Infor. Jeśli pracodawca “z góry” wypłacił wynagrodzenie pracownikowi, który następnie przystąpił do strajku, może potrącić z jego następnego wynagrodzenia kwotę odpowiadająca czasowi strajku, bez uzyskiwania jego zgody.

Pracownik nie traci jednak prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego za czas trwania strajku. Warto też pamiętać, że  ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wcale nie zakazuje wypłacania strajkującym pracownikom wynagrodzeń, pozbawia ich jedynie roszczenia o wypłatę pensji za czas strajku. Pracodawca, jeśli zechce, może wypłacić pełne wynagrodzenie lub wyższe niż te wynikające z obliczeń dni strajkujących wynagrodzenie.