Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Jak zostać urzędnikiem mianowanym? Wyjaśniamy krok po kroku
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Jak zostać urzędnikiem mianowanym? Wyjaśniamy krok po kroku

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Jak zostać urzędnikiem mianowanym?

Korpus służby cywilnej składa się z pracowników i urzędników. Pracownikami są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a urzędnikami zatrudnieni na podstawie mianowania. O uzyskanie statusu urzędnika mianowanego może ubiegać się osoba, która jest już pracownikiem służby cywilnej, posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej i wykształcenie wyższe magisterskie oraz zna co najmniej jeden język obcy, jak pisze publiczni.pl. Pracownicy urzędów często chcą zyskać status urzędnika mianowanego, ponieważ daje to nie tylko podwyżkę wynagrodzenia, ale również różne benefity.

Jak zostać urzędnikiem mianowanym? Przystąp do egzaminu

Urzędnicy państwowi, którzy chcą dalej rozwijać się w administracji publicznej mogą ubiegać się o wyższe stanowisko, przez tzw. “mianowanie”. Aby zostać urzędnikiem mianowanym przede wszystkim należy przystąpić do egzaminu, ale również spełnić pewne kryteria. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która spełnia takie warunki jak:

  • zatrudnienie w strukturach służby cywilnej,

  • przynajmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej,

  • tytuł magistra lub równorzędny,

  • biegła znajomość co najmniej jednego języka urzędowego Unii Europejskiej lub języka arabskiego, białoruskiego, chińskiego, islandzkiego, japońskiego, norweskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego,

  • status żołnierza rezerwy lub brak podlegania powszechnemu obowiązkowi obrony.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech egzaminów: testu wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansów publicznych, Służby Cywilnej oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych; testu umiejętności takich jak efektywne rozwiązywanie problemów, skuteczna organizacja; testu predyspozycji kierowniczych takich jak motywacja, odporności na stres, zdolności przywódczych. Przystąpienie do egzaminu wymaga opłaty w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia.

Korzyści wynikające z mianowania

Urzędnik mianowany otrzymuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni, większą ochronę zatrudnienia i wynagrodzenia, dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Mianowanie uniemożliwia jednak podejmowania zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu oraz zakładania i uczestniczenia w partiach politycznych.

Tagi: polityka