BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Jak wystawić fakturę bez vat? Kiedy wystawić fakturę?

1 Lutego 2019

Autor tekstu:

Kasper Starużyk

Udostępnij:

Jak wystawić fakturę bez VAT? Kiedy wystawić fakturę? Jak wystawić fakturę za usługę? Te pytania zadają sobie nie tylko początkujący przedsiębiorcy. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, faktury towarzyszą nam przy prawie każdej transakcji. Dl

Jak wystawić fakturę bez VAT? Jak wystawić fakturę za usługę? Każda osoba, prowadząca działalność gospodarczą, przynajmniej raz zadawała sobie te pytania. Początkujący przedsiębiorcy z kolei zastanawiać się mogą, jaką funkcję spełnia ten dokument. Tłumaczymy więc wszystko od początku.

Kiedy wystawić fakturę? Co to jest faktura proforma i e-faktura?

Fakturę zdefiniować można, jako dokument poświadczający o zaistnieniu transakcji. Często porównuje się ją do rachunku. Kluczowa różnica między dokumentami, dotyczy opodatkowania, które uwzględniane jest właśnie w fakturze.

Przedsiębiorcy zobligowani są do rejestrowania dokonywanych sprzedaży oraz, o ile nie są z tego obowiązku zwolnieni, do płacenia podatku VAT. Jego wysokość dokumentowana jest na fakturach a na rachunkach - nie.

Faktura powinna zostać sporządzona w co najmniej dwóch egzemplarzach. Wszystkie niezbędne elementy dokumentu określa ustawa o VAT. Wśród nich m.in.:

 • datę wystawienia

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawkę podatku;

 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto

 • kwotę należności ogółem

Wyróżniamy kilka rodzajów faktur. Najczęściej wyszukiwanymi są e-faktury, których funkcje zasadniczo nie różnią się od tych tradycyjnych. Podatnik sam decyduje o tym, w jaki sposób potwierdzi ich autentyczność. Za pomocą e-faktury rozliczać można się z fiskusem w taki sam sposób, jak przy użyciu jej papierowej wersji. Co ciekawe, jeżeli zdecydujemy się na wydruk faktury elektronicznej, to traktowana ona będzie tak samo jak ta tradycyjna.

Z kolei, odróżnieniu od e-faktury, faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym. Stanowi zaledwie zapowiedź faktury. Traktować ją możemy, jako element samej oferty czy też informację o kosztach.

Kolejnym rodzajem faktury, o którym powinniśmy wiedzieć, jest faktura korygująca. Jak wskazuje na to sama jego nazwa, dokument ten służy korekcie określonych wcześniej kosztów. Do jego wystawienia zobowiązany jest podatnik, w sytuacji, zwrotu kupionych towarów, gdy doszło do pomyłki, lub jeśli już po wystawieniu faktury udzielono obniżki bądź rabatu.

Faktura korygująca zawierać musi elementy określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Konieczne jest zawarcie w niej hasła “faktura korygująca” lub “korekta” oraz numeru kolejnego i daty wystawienia. Reszta informacji, jakie musimy zawrzeć zależna jest powodu, dla którego dokument musi zostać skorygowany.

Tak jak wspominaliśmy na samym początku, w założeniu wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego. A co jeśli przedsiębiorca zwolniony jest z podatku VAT?

Jak wystawić fakturę bez VAT? Kto jest zwolniony z VAT?

Aby dowiedzieć się, którzy przedsiębiorcy zwolnieni są z płacenia podatku VAT, po raz kolejny zajrzeć musimy do ustawy o podatku od towarów i usług. Ustanawia ona warunek, pozwalający na skorzystanie z tego przywileju.

Zwolnieni z podatku są ci podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł w poprzednim roku. Dokładnie tyle wynosi limit zwolnienia z VAT na 2019 rok.

Wspomniana ustawa zostawia otwartą furtkę dla jeszcze kilku grup przedsiębiorców. Również tych, którzy w poprzednim roku przekroczyli limit zwolnienia z podatku od towarów i usług. Do tego grona zaliczyć można m.in. dostawców towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej z podatku, czy produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności. Wśród osób pozbawionych prawa do skorzystania ze zwolnienia, niezależnie od wartości sprzedaży, wymienić można z kolei przedsiębiorców, świadczących usługi prawnicze czy jubilerskie.

Jak wystawić fakturę bez VAT? Należy zawrzeć w niej konkretne dane:

 • dane sprzedawcy i nabywcy

 • numer faktury

 • termin i formę płatności

 • datę i miejsce

 • nazwę usługi

 • podstawę prawną zwolnienia

 • cenę jednostkową towaru/usługi

 • ilość towaru

 • kwotę należności

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >