Jak sprawdzić NIP?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Jak sprawdzić NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej, tzw. NIP, jest dziesięciocyfrowym numerem, przyporządkowanym do konkretnego podatnika, będącym jego swoistym identyfikatorem. Jeszcze kilka lat temu nadawany był każdemu podatnikowi, który musiał go uwzględnić przy zeznaniu podatkowym. Obecnie stosowany jest tylko przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Co oznaczają cyfry w kodzie NIP, jak sprawdzić NIP swój i kontrahenta?

Czym jest NIP?

To tzw. Numer Identyfikacji Podatkowej, wprowadzony w Polsce ustawą z 1995 r. NIP jest przede wszystkim niepowtarzalny i przyporządkowany na okres całej działalności. Trzy pierwsze cyfry każdego numeru NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał ów numer. Kolejne sześć cyfr jest losowych, a ostatnia to cyfra kontrolna. Cyfra 10. obliczana jest według algorytmu, w którym: po pierwsze, należy pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7; następnie zsumować wynik mnożenia, a na końcu obliczyć resztę z dzielenia przez 11.Cyfra kontrolna służy do komputerowej weryfikacji poprawności numeru identyfikacji podatkowej.

Kto powinien posiadać NIP?

Do posiadania numeru NIP są zobowiązane osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub są podatnikami VAT, płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami.

Jak uzyskać NIP?

NIP nadawany jest przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z nim związane są dwie pierwsze cyfry numeru NIP, które właściwie są danemu urzędowi skarbowemu.

Sposób nadawania NIP uzależniony jest od tego, czy wnioskuje o niego osoba fizyczna czy prawna. W przypadku osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą, podlegają one wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Wniosek o nadanie numeru NIP składa się wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG-1.

NIP dla podmiotów można uzyskać za pośrednictwem KRS lub poprzez wniosek NIP-2. Za pośrednictwem KRS wniosek mogą złożyć spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowe, natomiast NIP-2 służy między innymi spółkom cywilnym.

Wydanie numeru NIP jest całkowicie bezpłatne.

Jak sprawdzić swój numer NIP?

Własny NIP i jego poprawność można sprawdzić w urzędzie skarbowym, który dany numer wydał, składając stosowny wniosek. Innym sposobem, szybszym i łatwiejszym, jest sprawdzenie własnego NIP-u poprzez usługę elektroniczną o nazwie „Sprawdzanie statusu NIP”. Dzięki tej usłudze można sprawdzić każdy numer identyfikacji podatkowej, niezależnie od tego, czy należy on do osoby fizycznej czy do przedsiębiorcy. Po wpisaniu do systemu numeru identyfikacji podatkowej uzyskamy informację, czy jest on poprawny, niepoprawny, czy może unieważniony.

Jak sprawdzić NIP innej firmy?

NIP innej firmy można sprawdzić na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), jeśli znamy nazwę, adres lub REGON tej firmy. Jeśli natomiast numer NIP należy do firmy, która jest spółką prawa handlowego albo podlega rejestracji w KRS, możliwe jest skorzystanie z wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej KRS. Możliwość sprawdzania firmy po numerze NIP jest o tyle dobrą opcją, że nawiązując relację z nowym klientem, możemy łatwo zweryfikować, czy firma ta faktycznie istnieje i czy jest zarejestrowana. Dzięki temu dowiemy się też, czy działalność ta nie jest zawieszona oraz uzyskamy informację o PKD firmy, czyli czym naprawdę się zajmuje.

Kto może żądać informacji o numerze NIP?

Wcześniej wspomniana Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z 1995 r. określa podmioty, którym podatnik musi podać numer NIP na ich żądanie. Są to: organy administracji rządowej i samorządowej, organy krajowe Administracji Skarbowej, przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, strony czynności cywilnoprawnych, płatnicy oraz inkasenci podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News