BiznesINFO.pl
accounting-761599 640

https://pixabay.com/pl/photos/rachunkowości-raport-karta-kredytowa-761599/

Jak rozliczać faktury korygujące in plus i in minus?

5 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Szulga Jędrzej

Udostępnij:

Sprzedaż jest zawsze obarczona jakimś ryzykiem, stąd wystawienie faktury może nie zakończyć sprawy. Jeśli okaże się, że dokument zawiera pewne błędy, wówczas potrzebne będzie ich skorygowanie nowym dokumentem. I tak zależnie od tego, czy korekta będzie wpływała in plus czy in minus, inna będzie jej interpretacja w kontekście podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Jak je rozliczać?Czym jest faktura korygująca?Wszelkie dokładne przepisy odnośnie do faktury korygującej – zasad rozliczania korekty in plus i in minus można znaleźć w artykule 160j ustawy o podatku VAT. Tam określono, kiedy podatnik powinien wystawić korektę faktury. Wyróżniono pięć różnych powodów:a) gdy udziela się obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;b) gdy udziela się opustu i obniżki ceny po dokonaniu sprzedaży;c) gdy klient zwrócił towary lub opakowania po sprzedanych towarach;d) gdy dokonano zwrotu całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem
sprzedaży (chodzi tu np. o zaliczkę czy raty);e) gdy cena została podwyższona lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie
podatku lub w innej pozycji faktury.Zwłaszcza ostatni punkt daje podatnikowi bardzo szerokie pole do popisu, bo może wiązać się z niemalże wszystkim, czego tylko będzie potrzeba. Jednak trzeba pamiętać, że osoba wystawiająca fakturę korygującą powinna zadbać o dodatkowe elementy. Faktura VAT po korekcie musi zawierać dodatkowe elementy, np. nazwę („Faktura korygująca” lub „Korekta faktury” itp.), dane faktury, której faktura korygująca dotyczy, np. nazwę i rodzaj towaru lub
usługi objętej korektą, a także opis przyczyny korekty.Istotne jest także to, by pamiętać o zasadach rozliczania korekty in plus i in minus w przypadku faktury korygującej. To bardzo ważne, by, jeśli wpływa ona na wysokość podstawy opodatkowania lub bezpośrednio na kwotę podatku należnego od towarów i usług, wskazać dokładną kwotę korekty z podziałem na sprzedaż zwolnioną i stawki podatku. Trzeba tego
dokładnie pilnować, by w razie kontroli wszystko było odpowiednio opisane.Co robić, gdy faktura korygująca zwiększa podstawę opodatkowania?No właśnie, dlatego teraz przejdziemy do analizy tego, jak wykonywać korektę faktury, w której zwiększa się podstawa opodatkowania. Ustawodawca nie określa wyraźnie, w którym momencie należy dokonać korekty zwiększającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego. Z kolei zasady rozliczania korekty in plus z faktury korygującej są uzależnione od okoliczności, w wyniku których należy dokonać korekty faktury pierwotnej.Podwyższenie podatku może być powodem naprawienia błędu, który spowodował pierwotnie zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze, a także z powodu innych przyczyn. Dlaczego w taki sposób rozgranicza się te dwie sytuacje? Bo w pierwszym przypadku sprzedawca, skoro pomniejszył podstawę podatku, a więc zapłacił go za mało, musi rozliczyć fakturę w tym samym okresie rozliczeniowym, co faktura pierwotna. W drugim przypadku już takiego przymusu nie ma, bo jest ona wystawiana z innych okoliczności, które
zaistniały już po dokonaniu sprzedaży, a więc rozlicza się ją na bieżąco. Zasada dotyczy zarówno podatku dochodowego, jak i VAT.Co w sytuacji, gdy faktura korygująca jest in minus?A co, gdy mamy do czynienia z korektą, która działa in minus, czyli obniża podstawę opodatkowania oraz sam podatek – zarówno od towarów i usług, jak i dochodowy? W takiej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją złożoną. Prawo do rozliczenia w takich sytuacjach jest bowiem zależne od tego, kiedy nabywca otrzyma korektę. Na przykład określono, że możliwe jest zmniejszenie podstawy opodatkowania faktury pierwotnej, gdy jest ujęta w ewidencjach, o ile podatnik otrzyma potwierdzenie otrzymania korekty przed upływem terminu
składania deklaracji VAT.Jeśli jednak termin otrzymania korekty jest późniejszy, wówczas zasady rozliczenia korekty in minus z faktury korygującej mówią jasno, że należy rozliczyć ją za okres, w którym potwierdzenie jest otrzymywane. W przepisach nie określono jednak, w jakiej formie powinno nadejść owo potwierdzenie. To z kolei oznacza, że może mieć zupełnie dowolną formę, a
jedynie musi jednoznacznie wskazywać na to, że dany odbiorca, uprawniony do
otrzymania faktury korygującej, otrzymał ją w określonym terminie.O czym trzeba pamiętać przy wystawianiu faktury?Tak więc można łatwo zapamiętać, że zasady rozliczania korekty in plus i in minus z faktury korygującej różnią się w zależności od tego, czy jest dokonywana na gruncie PIT czy VAT. Jeśli chodzi o faktury in plus, to w przypadku błędu rachunkowego i innej oczywistej pomyłki mamy obowiązek rozliczyć korektę w tym samym okresie rozliczeniowym co faktura
korygowana na obu gruntach. Tak samo na obu gruntach możemy rozliczyć fakturę
później, w momencie jej wystawienia, jeśli mówimy o innych błędach.Z kolei w przypadku faktury in minus przy błędzie rachunkowym lub innej oczywistej pomyłce rozliczenie musi odbyć się w dacie faktury korygowanej na gruncie PIT oraz w dacie odbioru faktury korygującej na gruncie VAT. Z kolei przy innych błędach na gruncie PIT liczyć się będzie data wystawienia faktury korygującej, a na gruncie VAT data odbioru faktury
korygującej. Warto pamiętać o tych zasadach, by odpowiednio rozliczać poszczególne korekty w razie pomyłki.Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >