Jak obliczyć należną pracownikowi ilość dni urlopu?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Jak obliczyć należną pracownikowi ilość dni urlopu?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Ilość dni urlopu w roku jest zależna od stażu pracy oraz wynosi 20 lub 26 dni.

Ilość dni urlopu a staż pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi, którego staż pracy jest krótszy niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni w roku. Z kolei jeśli pracownik w danym miejscu pracuje co najmniej 10 lat, przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Ilość dni urlopu a ukończona szkoła

Okres nauki również wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Pracownikowi, który ukończył:

  • zasadniczą lub inną równorzędną szkołę zawodową, dla której czas nauki jest przewidziany programem nauczania – przysługuje dodatkowo do 3 lat stażu urlopowego,
  • średnią szkołę zawodową, dla której czas trwania nauki jest przewidziany programem nauczania – należy się dodatkowo do 5 lat stażu urlopowego,
  • średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych – trzeba doliczyć 5 lat stażu urlopowego,
  • średnią szkołę ogólnokształcącą – przysługuje dodatkowo 4 lata stażu urlopowego,
  • szkołę policealną – dolicza się 6 lat stażu urlopowego,
  • szkołę wyższą – dodaje się 8 lat stażu urlopowego.

Powyższe okresy nie sumują się.

Prawo do większej ilości dni urlopu nabyte w trakcie roku kalendarzowego

Pracownikowi, który wykorzystał w danym roku kalendarzowym cały przysługujący urlop wypoczynkowy, a następnie w tym samym roku nabył prawo do większej ilości dni urlopu, ponieważ osiągnął 10-letni staż pracy, przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Jaka ilość dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikom młodocianym?

Ilość dni urlopu, jaka przysługuje pracownikowi młodocianemu, również zależy od stażu pracy. Pracownik młodociany zatem, który przepracował 6 miesięcy. nabywa prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego. Po roku pracy przysługuje mu już 26 dni urlopu, jednakże w roku, w którym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni, jeśli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18. roku życia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News