BiznesINFO.pl
writing-828911 1920

https://pixabay.com/photos/writing-write-person-paperwork-828911/

Jak i kiedy zgłosić zmianę danych w ZUS?

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

W przypadku nastąpienia zmiany danych osobowych należy skorygować istniejące informacje Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dane powinny być na bieżąco przez nas aktualizowane, tak aby wszelkie informacje znajdujące się w posiadaniu ZUS były poprawne. Jak to zrobić i kiedy powinna być zgłoszona zmiana danych?

Zmiana danych identyfikacyjnych

W sytuacji, gdy nasze dane identyfikacyjne lub dane osoby, za którą płacimy składki, ulegają zmianie, powinniśmy w terminie 7 dni powiadomić o tym ZUS wypełniając formularz ZUS ZIUA. Informacje podlegające zmianie przez płatnika to:

  • PESEL,

  • imię,

  • nazwisko,

  • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Wprowadzenie odpowiedniej zmiany powinno odbyć się niezwłocznie po modyfikacji danych osoby ubezpieczonej. Zmiana może być wprowadzona internetowo przez Platformę Usług Elektronicznych, pocztowo lub osobiście w urzędzie.

W przypadku dokonywania aktualizacji drogą internetową, na swoim profilu PUE należy wybrać "US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych", uzupełnić odpowiednie dane, podpisać formularz podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany ePUAP. Po złożeniu wniosku otrzymamy potwierdzenie odbioru informacji przez urząd 

Zgłaszając zmianę osobiście w urzędzie, należy wraz z wypełnionym formularzem ZUS ZIUA posiadać dokument potwierdzający tożsamość lub pełnomocnictwo, jeżeli w naszym imieniu inna osoba składa podanie.

Zmiana danych adresowych

Zmiana danych adresowych (czyli adresu, zameldowania, korespondencji) osoby ubezpieczonej powinna zostać przekazana do ZUS w celu posiadania przez urząd aktualnych danych. Gdy zmianie ulega adres, jesteśmy zobowiązani do wypełnienia odpowiedniego formularza:

  • ZUS ZUA - jeżeli zmiana danych adresowych dotyczy osoby zgłoszonej do ubezpieczenia zarówno społecznego, jak i zdrowotnego,

  • ZUS ZZA - jeżeli zmiana danych adresowych dotyczy osoby zgłoszonej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.


Złożyć odpowiedni wniosek można osobiście, pocztą lub przez internet. Jeśli zdecydujemy się osobiście złożyć wniosek, możemy go uprzednio wydrukować i wypełnić lub pobrać w punkcie informacyjnym na sali obsługi klientów. Aktualizując dane przez internet, po zalogowaniu się w PUE, wybieramy "US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych", wypełniamy, a po potwierdzeniu profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, przesyłamy do urzędu.

Zmiana danych adresowych członków rodziny

Jeżeli zmieniają się dane członka rodziny osoby, która jest ubezpieczona, konieczne jest złożenie formularza ZUS ZCNA. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego z pomocą tego formularza, a następnie zarejestrować go i zgłosić ponownie do ubezpieczenia już z poprawnymi i aktualnymi danymi.

Warto pamiętać, że w przypadku rozliczania przez nas składek maksymalnie 5 osób mamy możliwość przekazania dokumentu zmiany danych w formie papierowej - według ustalonego wzoru lub wydruku z oprogramowania, które jest darmowo udostępniane przez ZUS. Jednak jeżeli rozliczamy składki za więcej niż 5 osób, mamy możliwość przesłania dokumentu jedynie drogą elektroniczną.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >