Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych? Warunki i wymagania
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:31

Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych? Warunki i wymagania

Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych? Warunki i wymagania
Pixabay.com

Czym tak naprawdę jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych to, jak sama nazwa wskazuje, pieniężna forma pomocy socjalnej dla osób znajdujących się na bezrobociu. Działalność państwa w zakresie walki z bezrobociem przyjmuje zasadniczo dwie formy: aktywną oraz pasywną. W skład drugiej części wchodzą właśnie zasiłki udzielane osobom bezrobotnym przez państwo i stanowią one elementarną pomoc dla osób nieposiadających zatrudnienia. Sposób wdrożonych rozwiązań i formy pomocy znacząco się różnią w poszczególnych krajach. Różnice dotyczą między innymi: kryterium przyznawania zasiłku, jego wysokości lub czasu, w jakim maksymalnie osoba uprawiona może pobierać zasiłek. Wynikają one nie tylko ze względu na różne możliwości budżetowe poszczególnego kraju, ale również w związku z oddziaływaniem zasiłku na intensywność poszukiwań pracy przez niezatrudnionego. Należy pamiętać, że udzielenie zasiłku dla bezrobotnych ograniczę bodźce motywujące osobę bezrobotną do poszukiwania pracy, a także może przyczynić się do zaakceptowania niższego dochodu i pogodzenie się z tym. Wiadomym jest, iż powinna istnieć jakaś forma pomocy osobom dotkniętym bezrobociem, natomiast forma udzielania pomocy powinna być przemyślana i dobrze zreformowana. Wysokość przekazywanych świadczeń powinna być ustalona na pewnym adekwatnym poziomie, który zachęca bezrobotnego do poszukiwania nowej, lepiej płatnej pracy. W sytuacji gdy zasiłek będzie zbyt wysoki, bezrobotni niechętnie będą poszukiwać nowej pracy, ponieważ za „nic nierobienie” dostają satysfakcjonującą ilość gotówki.

Czy zasiłek dla bezrobotnych spełnia jeszcze jakąś funkcję?

Dodatkowo zasiłki dla bezrobotnych są automatycznymi stabilizatorami dla gospodarki. Globalna wysokość omawianego świadczenia w okresach recesji ulega zwiększeniu, wtedy jest największa liczba bezrobotnych na rynku pracy, a poziom dochodu ulega zmniejszeniu. Wysokość świadczenia spada, gdy liczba osób bez pracy maleje, a poziom dochodu ulega zwiększeniu. Zatem elementy wydatków budżetowych zmieniają się w sposób automatyczny w pożądanym kierunku, tym samym w sposób częściowy wyrównują się zmiany dokonujące się w globalnym popycie.

Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych? Warunki nabycia prawa do świadczenia

Wytyczne warunkujące otrzymanie prawa do pozyskania świadczenia określone zostały w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoba starająca się o uzyskanie świadczenia musi wcześniej zarejestrować się w urzędzie pracy (przynależącym do jej miejsca zamieszkania), w dalszej kolejności otrzyma status osoby bezrobotnej. Należy pamiętać, iż osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musiała być zatrudniona i wykonywać pracę lub świadczyć usługi na innej podstawie niż stosunek pracy przez okres jednego roku (365 dni), za które otrzymywała wynagrodzenie wynoszące co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie za dany rok kalendarzowy. Bezrobotny powinien również posiadać prawo do zasiłku w Polsce, a gdy wyjeżdża w poszukiwaniu pracy do krajów należących do Unii Europejskiej celem znalezienia pracy, nadal zachowuje prawo do wypłaty świadczenia.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek spełni wszelkie wymagane kryteria, to świadczenie przyznawane jest na okres pół roku lub rok. Wysokość zasiłku zależna jest od stażu pracy danej osoby. Osoby, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy, otrzymują w czasie pierwszych trzech miesięcy zasiłek w wysokości 831,10 zł, w kolejnych miesiącach kwota świadczenia ulega zmniejszeniu i wynosi 652,60zł. Czas stażu decyduje o podwyższeniu lub pomniejszeniu kwoty świadczenia. Do otrzymania najniższych kwot świadczenia kwalifikują się osoby, których staż pracy wynosi do 5 lat, analogicznie osoby, które przepracowały powyżej 20 lat pracy, otrzymają świadczenie w najwyższym wymiarze, tj. 120% kwoty standardowej.

Tagi: