Ile wynosi i jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Listopada 2020

Ile wynosi i jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Wyjaśniamy, czym jest dodatek pielęgnacyjny, komu przysługuje, ile wynosi i czym różni się od zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny – czym jest?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest każdego miesiąca wraz z emeryturą lub rentą. Jest to dodatkowe wsparcie ze strony państwa dla osób, w przypadku których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny jest często mylony z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Tak naprawdę są to dwa różne świadczenia, które są wypłacane przez inne instytucje, opierają się o inne ustawy i wymagają spełnienia określonych w nich warunków. Wyjaśnijmy więc, czym różni się dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie opiekuńcze, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Natomiast z dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać osoby pobierające emeryturę lub rentę.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej i przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeśli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała przed ukończeniem 21. roku życia, a także osobie, która ukończyła 75 lat. Wysokość tego świadczenia wynosi 153 złote miesięcznie. Natomiast zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego są nieco inne. Ile wynosi i komu przysługuje to świadczenie? O tym napiszemy w dalszej części artykułu.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny mogą otrzymać osoby pobierające emeryturę lub rentę, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Z tego świadczenia pieniężnego nie może skorzystać osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że uprawniony przebywa poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji jest orzekana przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To on określa, kiedy powstała niezdolność do pracy i jak długo może się ona utrzymywać, jaki może być związek przyczynowy niezdolności do pracy oraz jak wygląda niezdolność do samodzielnej egzystencji osoby, która ubiega się o dodatek pielęgnacyjny.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

W 2020 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 229,91 zł, zatem jest większy od zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej oraz administracyjnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał nam dodatek pielęgnacyjny to nie możemy jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z pomocy społecznej.

Dodatek pielęgnacyjny – jak uzyskać?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują świadczenie pieniężne automatycznie i nie muszą składać żadnych dokumentów. Jednak w przypadku osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, pojawia się obowiązek złożenia zaświadczenia o stanie zdrowia na druku OL-9, który musi wypełnić lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Potrzebna będzie również dokumentacja medyczna oraz wniosek o dodatek pielęgnacyjny.

Wniosek w tej sprawie można złożyć osobiście w dowolnej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty i polskiego urzędu konsularnego. Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych odrzuci wniosek o dodatek pielęgnacyjny, przysługuje nam prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News