Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Ile wynosi i jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?
Dominik Moliński
Dominik Moliński 22.03.2022 08:40

Ile wynosi i jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

Ile wynosi i jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?
Pixabay.com

Dodatek pielęgnacyjny – czym jest?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest każdego miesiąca wraz z emeryturą lub rentą. Jest to dodatkowe wsparcie ze strony państwa dla osób, w przypadku których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny jest często mylony z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Tak naprawdę są to dwa różne świadczenia, które są wypłacane przez inne instytucje, opierają się o inne ustawy i wymagają spełnienia określonych w nich warunków. Wyjaśnijmy więc, czym różni się dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie opiekuńcze, które przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Natomiast z dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać osoby pobierające emeryturę lub rentę.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej i przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeśli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała przed ukończeniem 21. roku życia, a także osobie, która ukończyła 75 lat. Wysokość tego świadczenia wynosi 153 złote miesięcznie. Natomiast zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego są nieco inne. Ile wynosi i komu przysługuje to świadczenie? O tym napiszemy w dalszej części artykułu.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny mogą otrzymać osoby pobierające emeryturę lub rentę, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Z tego świadczenia pieniężnego nie może skorzystać osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że uprawniony przebywa poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji jest orzekana przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To on określa, kiedy powstała niezdolność do pracy i jak długo może się ona utrzymywać, jaki może być związek przyczynowy niezdolności do pracy oraz jak wygląda niezdolność do samodzielnej egzystencji osoby, która ubiega się o dodatek pielęgnacyjny.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

W 2020 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 229,91 zł, zatem jest większy od zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej oraz administracyjnej. Należy jednak pamiętać, że jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał nam dodatek pielęgnacyjny to nie możemy jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z pomocy społecznej.

Tagi: