BiznesINFO.pl
income-tax-491626 1920

https://pixabay.com/pl/photos/podatek-dochodowy-obliczanie-491626/

Gdzie i jak przedsiębiorca powinien płacić podatki?

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z koniecznością płacenia podatków. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci dopiero rozpoczynający swoją przygodę z własną działalnością gospodarczą, bardzo często mają wątpliwości gdzie i w jaki sposób należy płacić podatki i czy można zrobić to przelewem bankowym, a może gotówką? Gdzie i jak zatem płacić podatki?

Z artykułu dowiesz się:

  • Gdzie i w jaki sposób płacić podatek dochodowy?

  • Gdzie i jak można zapłacić podatek VAT?

  • Czy podatki trzeba płacić na konto bankowe czy można płacić je gotówką? 

Podatki od zawsze budziły wiele wątpliwości u przedsiębiorców. Nie ma się co dziwić, zwłaszcza tym początkującym, że mogą zgubić się w gąszczu ciągle zmienianych przepisów podatkowych. Część z nich do tego stopnia nie radzi sobie z tym, gdzie i jak płacić podatki, że pomocy szuka w profesjonalnych biurach księgowych. Warto jednak zapoznać się z tym, gdzie płacić podatki - VAT i dochodowy, bo może okazać się, że nie jest to tak skomplikowane, jakie może się początkowo wydawać. 

Gdzie należy płacić podatek dochodowy?

Podatek dochodowy PIT to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Jest ono uzależnione od dochodu i stawek podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy rozlicza się w urzędzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania podatnika. Urząd skarbowy jest bowiem instytucją odpowiedzialną za jego pobór. 

Jeśli w ciągu roku podatkowego podatnik zmienił miejsce zamieszkania, powinien roczne zeznanie podatkowe rozliczyć z urzędem skarbowym właściwym ze względu na miejsca zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia. 

Warto zauważyć, że podatek dochodowy rozliczamy w miejscu naszego zamieszkania, a nie zameldowania. O naszym miejscu zamieszkania zaś poinformujemy urząd skarbowy wybierając jeden z kilku sposobów. Pierwszy z nich polega na wpisaniu miejsca zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym. Drugi sposób polega natomiast na złożeniu w urzędzie skarbowym formularza ZAP-3. Możemy także poinformować urząd o naszym miejscu zamieszkania wypełniając formularz CEIDG-1. Ostatni sposób przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Gdzie należy płacić podatek VAT? 

Właściwość urzędu skarbowego w odniesieniu do podatku VAT określają przepisy Ordynacji podatkowej. W przypadku osób fizycznych właściwym urzędem skarbowym do celów rozliczania podatku VAT będzie urząd właściwy ze względu na adres podatnika. Natomiast w odniesieniu do osób innych niż osoby fizyczne, właściwym urzędem skarbowym będzie urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy. 

Na jakie konto płacić podatki?

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy posiadają indywidualny mikrorachunek podatkowy, przypisany do danego podatnika, który służy do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). 

Przelew do urzędu skarbowego można wykonać w taki sam sposób, jak każdy inny transfer środków. Zatem można zrobić to poprzez bankowość elektroniczną, w placówce banku czy też korzystając z polecenia przelewu na poczcie. Oczywiście najbezpieczniej i najszybciej przelew taki można wykonać korzystając z bankowości elektronicznej. 

Czy podatki można zapłacić gotówką?

Przepisy ordynacji podatkowej przewidują możliwość zapłaty za podatek gotówką. Wówczas za dzień zapłaty podatku uznaje się dzień wpłacenia podatku. Gotówką możemy wpłacić podatek:

  • w kasie urzędu skarbowego albo innego podmiotu, który obsługuje urząd skarbowy,

  • w banku na konto urzędu skarbowego,

  • na poczcie,

  • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

  • biurze pośredniczącym w płatnościach gotówkowych,

  • instytucji płatniczej,

  • instytucji pieniądza elektronicznego.

Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorcy nie mają możliwości płacenia podatków związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w gotówce. Wyjątek stanowią jedynie mikroprzedsiębiorcy. Za mikroprzedsiębiorcę w rozumieniu prawa przedsiębiorców uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >