BiznesINFO.pl
despaired-2261021 1920

https://pixabay.com/photos/despaired-businessman-business-2261021/

Firma jednoosobowa a spółka – różnice i wskazówki

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Małgorzata Młynarczyk

Udostępnij:

W momencie zakładania własnej firmy musimy podjąć decyzję na jakiej podstawie prawnej i w jakiej formie będzie ona funkcjonować. Przy każdej z możliwych opcji, czy przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki, obowiązują nas inne zasady, reguły podatkowe czy koszty związane z samym jej założeniem. Formę prawną musimy wybrać zgodnie z naszymi preferencjami, rodzajem wykonywanych usług, a nawet biorą pod uwagę naszą obecną sytuację majątkową.

Zakładanie działalności i związane z tym formalności

Proces założenia jednoosobowej działalności gospodarczej znacząco różni się od zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ilością formalności i kosztami, które należy pokryć przy samej rejestracji.

Jednoosobowa firma wymaga rejestracji w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja odbywa się poprzez darmowe złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z odpowiednimi załącznikami w urzędzie gminy, listownie lub internetowo z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

W przypadku zakładania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, formalności, których należy dopełnić jest znacznie więcej. Spółkę z o.o. należy zgłosić do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym sporządzeniu umowy spółki w formie aktu notarialnego u notariusza. W ten sposób musimy liczyć się z uiszczeniem opłaty za pracę notariusza (taksa notarialna, opłata za odpisy) oraz opłaty sądowej, która wynosi 500 zł i dodatkową kwotę 100 zł za wpis w Monitorze sądowym i gospodarczym. Jest możliwość zgłoszenia spółki drogą internetową, co wiąże się z niższymi kosztami (250 zł opłaty sądowej) oraz krótszym czasem rejestracji, jednak ten sposób jest możliwy wyłącznie przy wybraniu podstawowego wzorca umowy spółki z o.o., który ma ograniczoną ilość elementów i nie jest wystarczający przy wszystkich spółkach. Niezmienną kwotą do zapłaty jest jednak kapitał, który należy wnieść do spółki przy jej zakładaniu - wynosi on 5 000 zł.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca posiada nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania. W momencie wystąpienia jakichkolwiek nieplanowanych kosztów czy długów - przedsiębiorca odpowiada za nie swoim majątkiem osobistym.

Jeżeli zakładamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wszelkie zobowiązania pokrywane są z majątki samej spółki, co oznacza, że odpowiedzialność samych udziałowców jest ograniczona - mogą oni ponieść jedynie koszty, które nie przekraczają wpłaconego wkładu. Nie można rościć niczego w stosunku ich osobistego majątku. 

Opodatkowanie firmy i spółki

W przypadku odprowadzanych podatków, sytuacja wygląda skrajnie inaczej w przypadku jednoosobowej firmy i spółki z o.o, ze względu na ich różną osobowość prawną, która w prawie podatkowym jest całkowicie inaczej rozliczana. 

Przedsiębiorca zakładający jednoosobową działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna, zostaje podatnikiem. Obliguje go to do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w wybranej przez siebie formie:

  • podatku liniowego (19%),

  • skali podatkowej (przy progach podatkowych 17% i 32%),

  • ryczałtu od przychodów.

Spółka, będąca odrębnym podmiotem prawnym, płaci jako osoba prawna podatek od dochodu - CIT, który wynosi 19% (lub 9% przy zmniejszonej stawce dla małych podatników i firm, które rozpoczynają działalność). Dodatkowo zysk spółki jest opodatkowany podwójnie, jeżeli pieniądze wypłacane są z niej w postaci dywidendy, która sama w sobie objęta jest podatkiem dochodowym.

Składki ZUS

W przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli jako przedsiębiorca, nie jesteśmy zatrudnieni w żadnej innej formie i nie posiadamy ubezpieczenia z innego tytułu, musimy opłacać stałą składkę ZUS i zdrowotną. Dla nowych działalności, prawo gwarantuje preferencyjne składki ZUS, które obowiązują przez dwa lata. Jest to pomniejszona kwota, która wynosi 500 zł i pozwala nowym przedsiębiorcom na lepsze wdrożenie i większą wypłacalność przy początkach ich firmy. Po dwóch latach wysokość składki wynosi 1200 zł. Składka nie jest zależna od kwoty przychodów i musi być opłacana nawet w przypadku, gdy działalność generuje straty.

W przypadku spółki z o.o., gdzie jest jeden wspólnik, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne musi być opłacane tak samo, jak w przypadku jednoosobowej działalności. Jednak gdy w spółce mamy dwóch lub więcej wspólników, nikt nie jest objęty obowiązkowymi składkami ZUS. Dotyczy to zarówno zarządu, jak i wspólników.

Prowadzenie księgowości 

Jeśli prowadzimy firmę jednoosobową, księgowością możemy zajmować się samodzielnie lub z pomocą zatrudnionych księgowych czy zewnętrznych biur rachunkowych. Przedsiębiorca (o ile roczny przychód nie przekroczył 2 mln. euro) zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej księgowości, przez prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. 

Natomiast księgowość spółki z o.o jest prowadzone przez księgi rachunkowe. Spółka musi prowadzić pełną księgę handlową i sporządzać bilanse oraz sprawozdania finansowe, które muszą być stworzone przez księgowego, co generuje dodatkowy koszt przy zatrudnieniu i opłaceniu usług takiej osoby. Biura rachunkowe za prowadzenie ksiąg spółki pobierają kwoty wahające się między 500, a kilka tysięcy złotych, w zależności od skali działania firmy, zapewnia to jednak pełną przejrzystość finansową.

Osobiste preferencje przy wyborze formy prawnej firmy

Formę prawną należy wybrać biorąc pod uwagę wiele czynników, szczególnie własny budżet oraz plan na firmę. Posiadając niewielki wkład finansowy, jaki możemy zainwestować w firmę, ciężko będzie nam opłacić wszystkie koszty związane z założeniem spółki z o.o. Korzystniejsze w takiej sytuacji jest rozpoczęcie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej, przy której otwarciu ani zamknięciu nie ponosimy żadnych kosztów. Państwo gwarantuje także niższe składki przez pierwsze 24 miesiące, by nie nadszarpnąć budżetu nowego przedsiębiorcy.

Jeśli jednak mamy określoną wizję na istnienie naszej firmy, a w planach jest wzięcie dużego kredytu, zatrudnienie pracowników oraz działalność na dużą skalę -  korzystniejsze może okazać się założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >