Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Emeryci i renciści mogą zarobić więcej bez utraty świadczenia
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 16.11.2022 13:44

Emeryci i renciści mogą zarobić więcej bez utraty świadczenia

Pieniądze-banknoty-200-biznesinfo (1)
East News

W trzecim kwartale 2022 roku wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Kwota ta ma wpływ na wysokość limitów, do których mogą dorobić emeryci i renciści bez utraty świadczeń.

Limity przychodów z pracy emeryta

Emeryt lub rencista, który pobiera wcześniejszą emeryturę, czyli przed osiągnięciem wieku emerytalnego, chcąc dorobić, musi zwracać uwagę na ustawowe limity. Świadczenie jest zmniejszane w przypadku przekroczenia 70 proc. średniego wynagrodzenia lub zawieszane po przekroczeniu 130 proc. W trzecim kwartale 2022 roku wzrosło przeciętne wynagrodzenie miesięczne - wynosiło ono 6480,67 zł brutto. W porównaniu z poprzednim kwartałem było ono wyższe o 324,42 zł. Wraz ze zmianą wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wzrosły też limity, do których emeryci i renciści będą mogli dorobić bez utraty świadczenia. Dziennik „Rzeczpospolita” wyliczył, że od początku grudnia 2022 roku do końca lutego 2023 roku, próg, po przekroczeniu którego emerytura lub renta będzie zmniejszana, wyniesie 4536,50 zł. Świadczenie będzie zawieszane po przekroczeniu kwoty 8424,90 zł (wcześniej odpowiednio 4309,40 zł oraz 8003,20 zł). Limity te obowiązują osoby, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku. „Rzeczpospolita” przypomina, że o limity nie muszą się martwić ci, którzy skończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

Dodatkowa praca emeryta lub rencisty

Emeryt lub rencista podejmujący dodatkową pracę, musi poinformować ZUS o dacie rozpoczęcia pracy oraz wysokości przychodów. Według danych Zakładu Ubezpieczeń społecznych w grudniu 812,9 tys. emerytów pracowało. Najwięcej emerytów było zatrudnionych w placówkach świadczących usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną.