Niektórzy emeryci nie muszą płacić abonamentu RTV
Marek Bazak/East News
Autor Maria Glinka - 17 Listopada 2020

Emerycie, jednak nie musisz opłacać jednego z rachunków. Ogromna grupa seniorów jest zwolniona z opłaty

Emeryci to jedna z grup, która nie musi przekazywać archaicznej opłaty od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Choć od przyszłego roku stawki abonamentu RTV zostaną podwyższone, to seniorzy w dalszym ciągu będą na uprzywilejowanej pozycji. Od tej zasady jest jednak jeden kluczowy wyjątek.

Emeryci bez konieczności płacenia abonamentu RTV. Jednak nie wszyscy

Emeryci mogą liczyć na comiesięczne wypłaty świadczenia z ZUS, dodatkową trzynastą emeryturę, a w czasie pandemii także na komfortowe kompletowanie zakupów w trakcie godzin dla seniorów (poniedziałek – piątek, godz. 10-12). Do tego pokaźnego katalogu benefitów należy także zwolnienie z abonamentu RTV.

Kto nie musi przekazywać należności z tytułu posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego? Portal pomorska.pl przypomina, że na uprzywilejowanej pozycji są emeryci – osoby, które ukończyły 60. rok życia i posiadają prawo do emerytury. Jednak zasady pobierania abonamentu RTV wskazują, że nie każdy senior jest na tej uprzywilejowanej pozycji.

Kryterium warunkującym przyznanie zwolnienia jest wysokość emerytury brutto, która nie może przekraczać 50 proc. przeciętnej miesięcznej pensji w Polsce, ogłaszanej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zatem emeryci, którzy pobierają emeryturę niższą niż 2292,52 zł brutto, nie muszą płacić abonamentu RTV. Wszyscy otrzymujący wyższe świadczenie senioralne są w dalszym ciągu zobligowani do opłaty.

Emeryci to nie jedyna grupa zwolniona z abonamentu RTV

Emeryci ze świadczeniem poniżej 2,2 tys. zł to nie jedyna grupa zwolniona z abonamentu RTV. Poza nimi należności nie muszą przekazywać:

 • osoby po 75. roku życia (bez względu na wysokość pobieranej emerytury),
 • bezrobotni,
 • osoby z I grupy inwalidzką
 • osoby o całkowitej niezdolności do pracy,
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.
 1. Nikt się nie wywinie, to już pewne. Będziesz musiał zapłacić nawet 150 złotych, rachunki pójdą w górę
 2. Zmiany wśród prowadzących "Pytanie na śniadanie". Niespodziewanie powraca zwolniony dziennikarz, TVP podjęło decyzje
 3. Sejm buduje potężną bramę. Chcą odgrodzić się od swoich obywateli i ochronić przed demonstrantami

W jaki sposób uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Warto pamiętać, że przyznanie zwolnienia nie następuje z urzędu. Emeryci i pozostałe osoby uprawnione do zwolnienia muszą dopełnić wszelkich formalności w wybranej placówce pocztowej.

Na miejscu należy wypełnić specjalny formularz i oświadczenie, w którym beneficjent zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania poczty o ewentualnej utracie prawa do zwolnienia z abonamentu RTV. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy bezrobotnemu uda się znaleźć pracę.

Stawki abonamentu RTV. Co się zmieni od przyszłego roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która wyznacza wysokości abonamentu RTV, rozgranicza opłaty pobierane od odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dzięki temu osoby posiadające tylko radio przekazują zdecydowanie mniejszą należność: za miesiąc – 7 zł, za dwa – 13,60 zł, za trzy – 20,15 zł, za cztery – 20,15 zł, za sześć – 39,90 zł, a za dwanaście – 75,60 zł.

Wyższe stawki ustalono dla osób, które zarejestrowały sam telewizor lub zarówno radio, jak i telewizor. W ich przypadku opłata za miesiąc wynosi 22,70 zł, za dwa – 44,05 zł, za trzy – 65,35 zł, za sześć – 129,40 zł, a za dwanaście – 245,15 zł.

W przyszłym roku opłata ulegnie zwiększeniu pierwszy raz od czterech lat. Miesięczna stawka za posiadanie radia wzrośnie o 50 gr (7,50 zł), a telewizora lub telewizora w pakiecie z radiem o 1,80 zł (24,50 zł). Nowe stawki abonamentu RTV wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zatem przyszłoroczne opłaty za abonament RTV w przypadku radia prezentują się następująco:

 • za dwa miesiące - 14,60 zł,
 • za trzy miesiące - 21,60 zł,
 • za sześć miesięcy - 42,80 zł,
 • za dwanaście miesięcy - 81,00 zł.

Natomiast właściciele telewizorów lub pakietu telewizor i radio będą musieli zapłacić:

 • za dwa miesiące - 47,50 zł,
 • za trzy miesiące - 70,60 zł,
 • za sześć miesięcy - 139,70 zł,
 • za dwanaście miesięcy - 264,60 zł.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News