Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Dzierżawa. Czym jest dzierżawa? Co można wydzierżawić?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Dzierżawa. Czym jest dzierżawa? Co można wydzierżawić?

dzierżawa
Pixabay.com

Dzierżawa. Czym jest? Definicja

Dzierżawa gruntów rolnych jest bazowym, tuż obok własności, tytułem prawnym do organizacji oraz prowadzenia działalności gospodarstw rolniczych. Do zwiększenia popularności tego zagadnienia w stosunkach rolniczych przyczyniła się przede wszystkim Agencja Nieruchomości Rolnych. Rolnicy wykorzystują dzierżawę w celu powiększenia już istniejących gospodarstw rolnych, a także w celu tworzenia nowych, decydują się na to rozwiązanie głównie z kwestii finansowych. Sposób ten zasadniczo generuje dużo mniejszy wydatek niż zakup gruntu rolnego.

Dzierżawa a umowa dzierżawy. Co ją reguluje?

Dzierżawa jako umowa należy do kategorii umów nazwanych. Zasadniczą kwestią dzierżawy jest regulowanie wszelkich aspektów korzystania z cudzych rzeczy, które przynoszą pożytki. W zgodzie z art. 693 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, parafując umowę dzierżawy, osoba wydzierżawiająca obliguje się oddać osobie podejmującej dzierżawę rzecz do użytku, a także zgadza się na pobieranie pożytków z tego tytułu na czas określony lub nieokreślony. Osoba podejmująca dzierżawę zobowiązuje się natomiast do płacenia wydzierżawiającemu czynszu określonego w umowie dzierżawy.

Dzierżawa. Co może być przedmiotem umowy dzierżawy?

Przedmiotem umowy o dzierżawę mogą być tylko i wyłącznie rzeczy, które przynoszą pożytki. Do przedmiotu umowy o dzierżawę należą również prawa, które to wynikają z patentu (np. prawa autorskie). Przedmiotem kwalifikującym się do umowy dzierżawy są wszelkie przedmioty, zarówno ruchome jak i nie, które to przynoszą zyski. W zgodzie z przepisami Kodeksu Cywilnego do rzeczy ruchomych podlegających prawu zastawu wydzierżawiającego należą takie rzeczy, które służą do prowadzenia gospodarstwa czy przedsiębiorstwa, jeśli znajdują się w obrębie przedmiotu dzierżawy. Najczęściej dzierżawy dotyczą nieruchomości rolne, poszczególne części majątkowe lub prawa majątkowe. Co ciekawe, w dawniejszych czasach często dzierżawiło się zwierzęta przynoszące zyski z natury.

Dzierżawa. Jakie ramy czasowe obejmuje?

Umowa o dzierżawę może zostać sporządzona na czas określony jak i na czas nieokreślony. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, dzierżawę zawartą na czas większy niż 30 lat, po upływie tego terminu traktuje się jako dzierżawę zawartą na czas nieokreślony.

Tagi: