BiznesINFO.pl

Pixabay

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, czym jest działalność gospodarcza? Kiedy należy zarejestrować działalność?

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Każdy choć raz na pewno marzył o pracy na własny rachunek. Jest wiele przywilejów takiej pracy, między innymi swoboda w gospodarowaniu własnym czasem czy pieniędzmi. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą samodzielnie decyduje o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, a także o podejmowanych inwestycjach. Z drugiej strony – praca na własny rachunek związana jest z ponoszeniem odpowiedzialności za swoje czyny, jak również z koniecznością pogodzenia podejmowanych decyzji z dobrem interesu przedsiębiorstwa. Wiele osób, szczególnie młodych, chciałoby spróbować własnych sił w biznesie, natomiast obawiają się porażki. Ustawodawca pochylił się nad tym aspektem i wprowadził tzw. Konstytucję Biznesu. Jak w praktyce wygląda działalność bez rejestracji?

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, od początku czym jest działalność gospodarcza?

Terminem działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, nazywamy zarobkową, wytwórczą działalność budowalną, handlową, usługową a także poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż, jak i działalność zawodową, która to powinna być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Prowadzenie działalności gospodarczej nie ogranicza się jedynie do uczestnictwa kapitałowego w danym przedsięwzięciu, sam wkład wnoszony w spółkę na poczet przyszłych kosztów jest zbyt mały, aby określać to zjawisko mianem działalności gospodarczej. Istotnym jest, aby prowadzona działalność gospodarcza była wykonywana w sposób zorganizowany, ciągły a także jej charakter powinien być zarobkowy (art. 2 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej).

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji?

Prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej możliwe jest od 30 kwietnia 2018 roku, w art. 5 ust. 1 ustawy o Prawie Przedsiębiorców zamieszczony został zapis: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. Należy pamiętać, ze przepisy te nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa bez rejestracji, gdy działalność przedsiębiorstwa w branży wymaga posiadania pozwoleń, licencji, koncesji. Dodatkowo zabronione jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji jest tak naprawdę wykonywaniem czynności na własny rachunek, jednak nie jest to działalności gospodarcza w rozumieniu przepisów prawa.

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, w jakiś okolicznościach niezbędna jest rejestracja działalności?

Zarejestrowanie działalności gospodarczej będzie konieczne w przypadku, gdy jeden z wyżej wymienionych warunków w przepisach prawa nie zostanie spełniony. W przypadku gdy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą bez rejestracji, w razie uzyskania przychodu przewyższającego 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG w terminie 7 dnia od przekroczenia limitu. W tej sytuacji należy również dopełnić wszelkich formalności związanych ze standardowym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Należy brać pod uwagę, ze niezarejestrowanie działalności gospodarczej związane jest z karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności. Dodatkowo w takim przypadku należy opłacić zaległy podatek oraz składki ZUS wraz z należnymi odsetkami za czas zwłoki. Jak można zauważyć, dopuszczalny przychód w tej formie działalności bez rejestracji jest mały. Wprowadzone przepisy mają raczej na celu umożliwienie prowadzenia niewielkich rozmiarów działalności (na małą skalę) bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, natomiast obowiązkowo należy pilnować comiesięcznie osiąganych przychodów, aby nie narazić się na sankcje przewidziane z tego tytułu.

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, jakie są obowiązki oraz przywileje związane z tą formą?

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą bez rejestracji zwolniona jest z podatku VAT, przy czym należy pamiętać, że nie każdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej posiada możliwość do skorzystania ze zwolnienia z VAT do limitu 200 000 zł obrotu rocznie. Przedsiębiorcy wyróżnieni w art. 113 ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo braku rejestracji w CEIDG, zobligowani są do rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT. Osoby wykonujące usługi bądź sprzedające towary w ramach działalności gospodarczej nierejestrowanej mogą bez problemów wystawiać faktury, niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT czy też korzystają ze zwolnienia.

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

Polacy złożyli 5155 wniosków w specjalnym konkursie. Teraz ZUS wypłaci im 100 mln zł
Czytaj więcej >

Polska i Świat

Twórcy ChatGPT spotkali się z premierem Morawieckim. "Największą zaletą Polaków są wysokie umiejętności techniczne"
Czytaj więcej >

Praca

Duża i popularna na całym świecie firma zwalnia tysiące pracowników. Potrzebuje pieniędzy
Czytaj więcej >

Handel

Handel potrzebuje tysięcy rąk do pracy na wakacje. Niektórzy mogą liczyć na nocleg i wyżywienie
Czytaj więcej >

Praca

Od dzisiaj wielka zmiana w przepisach. Nie dasz jednego dokumentu i dostaniesz 30 tys. zł kary
Czytaj więcej >

Praca

Zarobki komendantów poszły w górę. Rekordzista otrzymał ponad 50 tys. więcej w ciągu roku
Czytaj więcej >
Tomasz Majta

Tomasz Majta

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Praca

Praca

Magdalena Madoń

Nowy urlop wszedł w życie. Pracodawca będzie musiał za niego zapłacić
Czytaj więcej >
Finanse

Maria Gil-Sobczyk

Wyższa pensja już od 1 lipca. Wzrost wynagrodzeń obejmie miliony Polaków
Czytaj więcej >
Praca

Olgierd Maletka

Scania zamyka fabrykę autobusów w Polsce. Pracę straci ponad 800 osób
Czytaj więcej >
Praca

Artykuł Sponsorowany

Jak zwiększyć kreatywność pracowników? Biuro sprzyjające kreatywności w pracy
Czytaj więcej >
Praca

Patryk Solarczyk

Powstaje coraz więcej jednoosobowych firm. Częściej też wznawiane są zawieszone działalności
Czytaj więcej >
Praca

Magdalena Madoń

Stażyści i praktykanci będą mogli zarobić? Pojawiła się propozycja ustawy
Czytaj więcej >