BiznesINFO.pl
workplace-1245776 1280

Pixabay

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, czym jest działalność gospodarcza? Kiedy należy zarejestrować działalność?

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Każdy choć raz na pewno marzył o pracy na własny rachunek. Jest wiele przywilejów takiej pracy, między innymi swoboda w gospodarowaniu własnym czasem czy pieniędzmi. Osoba
prowadząca własną działalność gospodarczą samodzielnie decyduje o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, a także o podejmowanych inwestycjach. Z drugiej strony – praca na własny rachunek związana jest z ponoszeniem odpowiedzialności za swoje czyny, jak również z koniecznością pogodzenia podejmowanych decyzji z dobrem interesu przedsiębiorstwa. Wiele osób, szczególnie młodych, chciałoby spróbować własnych sił w biznesie, natomiast obawiają się porażki. Ustawodawca pochylił się nad tym aspektem i wprowadził tzw. Konstytucję Biznesu. Jak w praktyce wygląda działalność bez rejestracji?

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, od początku czym jest działalność gospodarcza?

Terminem działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, nazywamy zarobkową, wytwórczą działalność budowalną, handlową, usługową a także poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż, jak i działalność zawodową, która to powinna być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Prowadzenie działalności gospodarczej nie ogranicza się jedynie do uczestnictwa kapitałowego w danym przedsięwzięciu, sam wkład wnoszony w spółkę na poczet przyszłych kosztów jest zbyt mały, aby określać to zjawisko mianem działalności
gospodarczej. Istotnym jest, aby prowadzona działalność gospodarcza była wykonywana w sposób zorganizowany, ciągły a także jej charakter powinien być zarobkowy (art. 2 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej).

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji?

Prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej możliwe jest od 30 kwietnia 2018
roku, w art. 5 ust. 1 ustawy o Prawie Przedsiębiorców zamieszczony został zapis: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. Należy pamiętać, ze przepisy te nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa bez rejestracji, gdy działalność przedsiębiorstwa w branży wymaga posiadania pozwoleń, licencji, koncesji. Dodatkowo zabronione jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji jest tak naprawdę wykonywaniem czynności na własny rachunek, jednak nie jest to działalności gospodarcza w rozumieniu przepisów prawa.

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, w jakiś okolicznościach niezbędna jest rejestracja działalności?

Zarejestrowanie działalności gospodarczej będzie konieczne w przypadku, gdy jeden z wyżej
wymienionych warunków w przepisach prawa nie zostanie spełniony. W przypadku gdy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą bez rejestracji, w razie uzyskania przychodu przewyższającego 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG w terminie 7 dnia od przekroczenia limitu. W tej sytuacji należy również dopełnić wszelkich formalności związanych ze standardowym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Należy brać pod uwagę, ze niezarejestrowanie działalności gospodarczej związane jest z karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności. Dodatkowo w takim przypadku należy opłacić zaległy podatek oraz składki ZUS wraz z należnymi odsetkami za czas zwłoki. Jak można zauważyć, dopuszczalny przychód w tej formie działalności bez rejestracji jest mały. Wprowadzone przepisy mają raczej na celu umożliwienie
prowadzenia niewielkich rozmiarów działalności (na małą skalę) bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, natomiast obowiązkowo należy pilnować comiesięcznie osiąganych przychodów, aby nie narazić się na sankcje przewidziane z tego tytułu.

Działalność bez rejestracji - jak wygląda w praktyce, jakie są obowiązki oraz przywileje związane z tą formą?

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą bez rejestracji zwolniona jest z podatku VAT, przy czym należy pamiętać, że nie każdy rodzaj prowadzonej działalności
gospodarczej posiada możliwość do skorzystania ze zwolnienia z VAT do limitu 200 000 zł obrotu rocznie. Przedsiębiorcy wyróżnieni w art. 113 ust. 13 pkt 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo braku rejestracji w CEIDG, zobligowani są do rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT. Osoby wykonujące usługi bądź sprzedające towary w ramach działalności gospodarczej nierejestrowanej mogą bez problemów wystawiać faktury, niezależnie od tego, czy są czynnymi podatnikami VAT czy też korzystają ze zwolnienia.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >