BiznesINFO.pl > Twój portfel > Prezydent właśnie podpisał, kolejne dopłaty już w drodze. Też możesz się na nie załapać
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:32

Prezydent właśnie podpisał, kolejne dopłaty już w drodze. Też możesz się na nie załapać

Dopłata do czynszu wynajmowanego mieszkania
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto będzie mógł ubiegać się o dopłatę do czynszu

  • Jakie są zapisy ustawy „lokal za grunt”

  • Jakie korzyści z tego tytułu będą miały gminy

Dopłata na nowych zasadach

Dopłata do czynszu to rozwiązanie pomocowe dla osób średniozamożnych. O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy wynajmujący lokal w ramach inwestycji objętej programem „Mieszkanie na start”. Bank Gospodarstwa Krajowego wskazuje, że dopłata należy się najemcom i podnajemcom lokali tylko w tych budynkach, które powstały we współpracy gmin z inwestorami.

Już niebawem krąg beneficjentów dopłat do czynszu ulegnie rozszerzeniu. Dzięki nowej ustawie „lokal za grunt” o dofinansowanie będą mogli starać się także lokatorzy mieszkań powstałych w wyniku innego modelu współpracy na linii gminy - deweloperzy.

Na czym będzie polegał? Przepisy ustawy zakładają, że za oddanie gruntu pod budowę mieszkań gmina ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali. Osobom, który wynajmą taki lokal będzie należała się dopłata do czynszu.

Dopłata dla obywateli, dodatkowe możliwości dla gmin

Dopłata do czynszu dla przyszłych mieszkańców to nie jedyna korzyść płynąca z ustawy „lokal za grunt”. Interia podaje, że dzięki nowym zapisom gmina będzie miała możliwość zdecydowanie zwiększyć swoje zasoby mieszkaniowe. Zaplecze powiększy się o nowe mieszkania komunalne, czynszowe i społeczne.

Co więcej, uzyskane w ten sposób powierzchnie mieszkaniowe gmina będzie mogła wykorzystać także na inne cele. W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP czytamy, że poza polityką mieszkaniową samorządy powinny skupić się na „realizację zadań z zakresu polityki kulturalnej, edukacyjnej czy opieki zdrowotnej”. Oznacza to, że pozyskane lokale można zamienić na punkty, które będą służyły użyteczności publicznej.

Z jednej strony ustawa „lokal za grunt” zapewnia gminie duże możliwości rozwoju. Ponadto stanowi pomoc dla obywateli, którzy będą mogli otrzymać dopłatę do czynszu. Z kolei z drugiej strony, przy dużym zainteresowaniu nową formą współpracy wśród inwestorów może pojawić się problem z wykorzystywaniem każdej, wolnej przestrzeni do stawiania nowych bloków. Jednak tendencja do zabetonowywania powierzchni jest zjawiskiem powszechnym głównie w dużych miastach, a ustawa „lokal za grunt” ma co do zasady wspierać przede wszystkim małe gminy. Ryzyko zdaje się być zatem niewielkie.

Warunki współpracy gminy i inwestora

Ustawa reguluje także kwestie rozliczeń między gminą a inwestorem. „Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia +lokal za grunt+ nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania”, czytamy w oficjalnym oświadczeniu Kancelarii Prezydenta RP.

Jednak zapisy zastrzegają, że cena ta może ulec zwiększeniu poprzez przyjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości, choć „w granicach określonych w ustawie, przy czym łączna cena lokali lub budynków nie może być wyższa niż wartość zbywanej nieruchomości”.

Jeżeli inwestycja będzie obejmowała budynek wpisany do rejestru zabytków lub zlokalizowanym na terenie, który do takiego spisu należy to łączna cena lokali lub budynków nie może być wyższa niż 90 proc. wartości nieruchomości.

Dokument został już podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowe prawo wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r. Jednak ustawa „lokal za grunt” to nie jedyna korzystna regulacja z punktu widzenia obywateli, którą w ostatnim czasie opracowała władza. Rozszerzona dopłata do czynszu to jeden z głównych punktów uzupełnionego pakietu mieszkaniowego.