BiznesINFO.pl
Dochód a przychód – czym to się różni?

Pixabay.com

Dochód a przychód – czym to się różni?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Różnicę między dochodem a przychodem można dostrzec, analizując odpowiedni przykład. Przedsiębiorcy, znając różnicę, powinni poprawnie stosować te terminy. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną taka wiedza nie jest

Dochód a przychód – czym są?

Dochód a przychód to dwa różne pojęcia. Przychodem nazywamy kwotę, uzyskaną ze sprzedaży towarów i wykonanych usług. Zatem przychodem może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło lub umowy zlecenia), czynsz za wynajem mieszkania, a także pieniądze uzyskane na drodze prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy prawa podatkowego oraz zasady rachunkowości wyróżniają następujące rodzaje przychodów:

 • przychody ze sprzedaży – łączna wartość wszystkich sprzedanych towarów, wyrobów, materiałów i usług w ramach prowadzonej działalności;

 • przychody finansowe – przychody związane z działalnością inwestycyjną i finansową. Mogą to być przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z dywidendy lub odsetki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo z udzielonych pożyczek, lokat bankowych czy obligacji;

 • przychody operacyjne – pieniądze zarobione w ramach sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych, wynikających np. ze sprzedaży zbędnych środków trwałych.

Natomiast dochód to nic innego, jak różnica między przychodem a poniesionymi kosztami jego uzyskania. Dochód brutto powstaje przed zapłaceniem podatku dochodowego, natomiast dochód netto to czysty zysk, już po uwzględnieniu podatku dochodowego. Jeśli przychód danego przedsiębiorstwa był większy od poniesionych kosztów, mamy wówczas do czynienia z dochodem. Jednak jeżeli przychód był mniejszy od kosztów, wtedy mówimy o stracie. Gdy zrozumiemy różnice między dochodem a przychodem, wtedy prawidłowo obliczymy wysokość należnego podatku.

Dochód a przychód i koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, czy też zabezpieczenia źródła przychodu. To znaczy, że przedsiębiorstwo nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obliczając dochód i przychód, zawsze należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu.

Wysokie koszty nie zawsze oznaczają złą sytuację finansową. W przypadku wysokich przychodów koszty zmniejszają dochód, a zarazem zmniejszają należny podatek dochodowy. Co możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • czynsz za wynajem biura,

 • wyposażenie biura (sprzęt, meble, akcesoria biurowe, oprogramowanie komputerowe),

 • remont biura,

 • koszt materiałów,

 • zatrudnienie pracowników,

 • wyjazdy służbowe,

 • amortyzację,

 • wydatki związane z samochodem (paliwo, naprawy),

 • korzystanie z komunikacji miejskiej.

Przedsiębiorca ma obowiązek udokumentowania wszystkich wydatków, które chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W razie wątpliwości, warto sprawdzić, czy dany wydatek jest wymieniony w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymieniono tam wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętajmy, że im mniejsze ponosimy koszty, tym większy będzie dochód, a tym samym większy podatek do zapłacenia, dlatego warto wiedzieć, czym są koszty i jaka jest różnica między dochodem a przychodem.

Dochód a przychód pracownika – brutto i netto

Różnicę między dochodem a przychodem najłatwiej wyjaśnić na przykładzie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. W tym przypadku przychodem będzie pensja brutto, a dochodem – pensja netto. Sprawdźmy, jakie będzie wynagrodzenie netto dla pracownika, który zarabia 3 000 zł brutto miesięcznie:

 • dochód brutto: 3 000 zł,

 • składka emerytalna (9,76%): 292,80zł,

 • składka rentowa (1,5%): 45,00 zł,

 • składka chorobowa (2,45%): 73,50 zł,

 • składki na ubezpieczenia społeczne łącznie: 411,30 zł,

 • podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2 588,70 zł,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 232,98 zł,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%): 200,62 zł,

 • koszty uzyskania przychodu: 250 zł,

 • podstawa obliczenia zaliczki: 2 339,00 zł,

 • zaliczka na podatek (17%): 353,87 zł,

 • zaliczka do urzędu skarbowego: 153,00 zł,

 • dochód netto: 2 202,72 zł.

Podobne artykuły

Ozonatory robią furorę. Polacy w szale zakupów sprzętu, który do tej pory był sprzedawany profesjonalistom.

Finanse

Jedno urządzenie coraz częściej pojawia się w polskich domach. Pomaga zadbać o prawdziwą czystość

Czytaj więcej >
Kurs złotego umacnia się, ale na jak długo?

Finanse

Nie nadchodzi zbyt dobry okres dla złotówki. Czarne chmury nad polską walutą

Czytaj więcej >
By Wistula - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77468950

Finanse

PKO BP: ceny mieszkań czeka potężny spadek. Eksperci podają o ile

Czytaj więcej >
Właściciele galerii unikną podatku od przychodów z budynku?

Finanse

Nie będą płacić podatku za okres lockdownu. Ministerstwo Finansów w końcu zajęło stanowisko

Czytaj więcej >
Rząd zabierze myśliwym pieniądze?

Finanse

Rząd sięga po pieniądze myśliwych. Polski Związek Łowiecki oburzony, w grę wchodzą miliony złotych

Czytaj więcej >
Dodatek solidarnościowy w Sejmie

Finanse

Dodatek solidarnościowy już rozpatrywany w Sejmie. Wiemy, kto będzie mógł się o niego starać

Czytaj więcej >