BiznesINFO.pl
Dochód a przychód – czym to się różni?

Pixabay.com

Dochód a przychód – czym to się różni?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Różnicę między dochodem a przychodem można dostrzec, analizując odpowiedni przykład. Przedsiębiorcy, znając różnicę, powinni poprawnie stosować te terminy. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną taka wiedza nie jest

Dochód a przychód – czym są?

Dochód a przychód to dwa różne pojęcia. Przychodem nazywamy kwotę, uzyskaną ze sprzedaży towarów i wykonanych usług. Zatem przychodem może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło lub umowy zlecenia), czynsz za wynajem mieszkania, a także pieniądze uzyskane na drodze prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy prawa podatkowego oraz zasady rachunkowości wyróżniają następujące rodzaje przychodów:

 • przychody ze sprzedaży – łączna wartość wszystkich sprzedanych towarów, wyrobów, materiałów i usług w ramach prowadzonej działalności;

 • przychody finansowe – przychody związane z działalnością inwestycyjną i finansową. Mogą to być przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z dywidendy lub odsetki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo z udzielonych pożyczek, lokat bankowych czy obligacji;

 • przychody operacyjne – pieniądze zarobione w ramach sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych, wynikających np. ze sprzedaży zbędnych środków trwałych.

Natomiast dochód to nic innego, jak różnica między przychodem a poniesionymi kosztami jego uzyskania. Dochód brutto powstaje przed zapłaceniem podatku dochodowego, natomiast dochód netto to czysty zysk, już po uwzględnieniu podatku dochodowego. Jeśli przychód danego przedsiębiorstwa był większy od poniesionych kosztów, mamy wówczas do czynienia z dochodem. Jednak jeżeli przychód był mniejszy od kosztów, wtedy mówimy o stracie. Gdy zrozumiemy różnice między dochodem a przychodem, wtedy prawidłowo obliczymy wysokość należnego podatku.

Dochód a przychód i koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, czy też zabezpieczenia źródła przychodu. To znaczy, że przedsiębiorstwo nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obliczając dochód i przychód, zawsze należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu.

Wysokie koszty nie zawsze oznaczają złą sytuację finansową. W przypadku wysokich przychodów koszty zmniejszają dochód, a zarazem zmniejszają należny podatek dochodowy. Co możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • czynsz za wynajem biura,

 • wyposażenie biura (sprzęt, meble, akcesoria biurowe, oprogramowanie komputerowe),

 • remont biura,

 • koszt materiałów,

 • zatrudnienie pracowników,

 • wyjazdy służbowe,

 • amortyzację,

 • wydatki związane z samochodem (paliwo, naprawy),

 • korzystanie z komunikacji miejskiej.

Przedsiębiorca ma obowiązek udokumentowania wszystkich wydatków, które chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W razie wątpliwości, warto sprawdzić, czy dany wydatek jest wymieniony w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wymieniono tam wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętajmy, że im mniejsze ponosimy koszty, tym większy będzie dochód, a tym samym większy podatek do zapłacenia, dlatego warto wiedzieć, czym są koszty i jaka jest różnica między dochodem a przychodem.

Dochód a przychód pracownika – brutto i netto

Różnicę między dochodem a przychodem najłatwiej wyjaśnić na przykładzie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. W tym przypadku przychodem będzie pensja brutto, a dochodem – pensja netto. Sprawdźmy, jakie będzie wynagrodzenie netto dla pracownika, który zarabia 3 000 zł brutto miesięcznie:

 • dochód brutto: 3 000 zł,

 • składka emerytalna (9,76%): 292,80zł,

 • składka rentowa (1,5%): 45,00 zł,

 • składka chorobowa (2,45%): 73,50 zł,

 • składki na ubezpieczenia społeczne łącznie: 411,30 zł,

 • podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2 588,70 zł,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 232,98 zł,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%): 200,62 zł,

 • koszty uzyskania przychodu: 250 zł,

 • podstawa obliczenia zaliczki: 2 339,00 zł,

 • zaliczka na podatek (17%): 353,87 zł,

 • zaliczka do urzędu skarbowego: 153,00 zł,

 • dochód netto: 2 202,72 zł.

Podobne artykuły

Na czym polega podatek od betonu?

Finanse

Będziemy musieli płacić podatek od betonu. Dzięki niemu pojawi się w miastach więcej zieleni?

Czytaj więcej >
Ile zarabiają księża?

Finanse

Ile i w jaki sposób zarabiają księża? Co z podatkami i pieniędzmi z tacy?

Czytaj więcej >
Kancelaria Sejmu chciała wydać 300 tys. złotych na auto dla psów.

Finanse

300 tys. zł za limuzynę dla psów. Kancelaria Sejmu na zakupach

Czytaj więcej >
Klienci PKO BP oraz kilku innych banków mogą spodziewać się utrudnień w weekend i na początku najbliższego tygodnia.

Finanse

Przerwy w czterech wielkich bankach na weekend. Część klientów straci okresowo dostęp do konta

Czytaj więcej >
Banknot Lech Kaczyński fot: Arkadiusz Ziolek/ East News

Finanse

Banknot nie tylko z Lechem Kaczyńskim. Na kolejnym znaleźć ma się kobieta

Czytaj więcej >

Finanse

Veolia: innowacyjna i inteligentna transformacja energetyki

Czytaj więcej >