BiznesINFO.pl
widok z drona 2700 1410

PPP

Dobra energia w partnerstwie publiczno-prywatnym

13 Września 2022

Autor tekstu:

Redakcja BiznesInfo

Udostępnij:

O tym, jak efektywnie zbudować instalację termicznego przekształcania odpadów, która skutecznie odzyskuje cenną energię cieplną i elektryczną, opowiada Konrad K. Nowak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

W Olsztynie powstaje instalacja zasilana odpadami komunalnymi. Dlaczego Olsztyn zdecydował się zrealizować taką inwestycję i na jaką potrzebę społeczną ona odpowiada?

Stanęliśmy przed dwoma wyzwaniami. Pierwszym, które dotyczy całego regionu, jest kwestia zagospodarowania odpadów ― od momentu ich powstania, poprzez przetworzenie, a następnie utylizację. Drugim było pokrycie deficytu w dostawach ciepła na ogrzanie mieszkań w Olsztynie. 

Nasz projekt zakłada więc maksymalne wykorzystanie energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, żeby częściowo zapewnić ciepło mieszkańcom Olsztyna, a przy okazji, w procesie kogeneracji, wytworzyć jeszcze energię elektryczną, która trafi do systemu energetycznego.

Co zadecydowało o wybudowaniu tej instalacji w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Prace analityczne nad realizacją tego przedsięwzięcia zaczęliśmy od sprawdzenia możliwości finansowych. Skala projektu znacząco przekraczała możliwości naszej spółki komunalnej, która zajmuje się zaopatrzeniem miasta w ciepło. Spodziewane nakłady zdecydowanie za bardzo obciążyłyby budżet miasta Olsztyn.

Doszliśmy do przekonania, że jednym z rozwiązań praktykowanych na całym świecie, a w Polsce może mało popularnych, jest zaangażowanie kapitału prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obejrzyj film o projekcie „Dobra energia dla Olsztyna”:

Czy były inne pozafinansowe przesłanki przemawiające za wyborem PPP?

Podmiot prywatny dostarcza nie tylko kapitał, ale również nie mniej ważny know how, czyli wiedzę na temat tego, jak skutecznie zrealizować takie przedsięwzięcie, żeby generowało jak najlepsze efekty, było jak najsprawniejsze i mogło funkcjonować przez długi czas bez problemów i na jak najniższym poziomie kosztów.

Nas, jako stronę samorządową, najbardziej interesuje to, żeby usługi na rzecz społeczeństwa, które ma świadczyć ten zakład, były realizowane w sposób niezakłócony, jak również w sposób możliwie najtańszy, z jak najmniejszym obciążeniem obywateli.

Postawili Państwo na PPP, a jednak za pierwszym razem nie wyszło?

Procedura pozyskania partnera prywatnego dla tak dużego przedsięwzięcia jest nie lada wyzwaniem. Pierwszy proces dialogu konkurencyjnego niestety zakończył się porażką i musieliśmy unieważnić postępowanie. Ale dzięki temu wiele się nauczyliśmy. Zdobyliśmy wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje rynek prywatny i jakie ma oczekiwania. Chcąc zaangażować podmiot prywatny w tak duże przedsięwzięcie, które wymaga przyjęcia na siebie szeregu ryzyk, musimy spróbować spojrzeć na to od strony podmiotu prywatnego i uwzględnić jego potrzeby. Jeżeli patrzymy tylko przez pryzmat własnych potrzeb, niestety obawiam się, że tego typu przedsięwzięcia nie mają szans na powodzenie.

To musi być jednak partnerstwo w takim pełnym rozumieniu, czyli obie strony muszą na tym korzystać. Proces, który towarzyszył wyborowi partnera prywatnego, był długi, ale dzięki tym doświadczeniom, po pierwszym niepowodzeniu drugie postępowanie na wybór partnera prywatnego pozwoliło nam wyłonić podmiot, który zaspokoił wszystkie nasze oczekiwania, przejął na siebie zakładane ryzyka i jak widać, dzisiaj realizuje przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że z sukcesem je zakończy w odpowiednim terminie. 

Jak wygląda podział ryzyk w projekcie?

Jako strona publiczna wzięliśmy na siebie ryzyko rynku, związane zarówno z zapewnieniem odpowiedniego strumienia odpadów, które będą przetwarzane w instalacji, jak również gwarancji odbioru ciepła wytworzonego w wyniku termicznego przekształcania tych odpadów przez miejski system ciepłowniczy. Uważam, że jeśli tego typu przedsięwzięcie ma zakończyć się sukcesem, to te ryzyka zawsze musi wziąć na siebie ten podmiot, który może tymi ryzykami zarządzić, czyli podmiot publiczny.

Natomiast partner prywatny wziął na siebie ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia, następnie jego eksploatacją przez 25-letni okres trwania umowy.

A ryzyko finansowania przedsięwzięcia?

Generalnie ryzyko finansowania jest po stronie partnera prywatnego który zaaranżował finansowanie kapitałowe i dłużne. W przypadku naszego projektu udało się nam również pozyskać dotację unijną, która istotnie pomniejszyła zapotrzebowanie na finansowanie komercyjne. 

Jak wyglądał proces pozyskania dotacji unijnej?

Pozyskanie dotacji unijnej było jednym z większych wyzwań w trakcie realizacji tego projektu. 

Musieliśmy dwa razy notyfikować projekt przed Komisją Europejską. Jeden proces dotyczył notyfikacji pomocy publicznej, podczas którego Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną na warunkach ogólnych dla naszego projektu. A drugi etap dotyczył notyfikacji tzw. dużego projektu. W obu tych przypadkach wymagało to bardzo dużego zaangażowania po naszej stronie, wielu dyskusji, odpowiedniej argumentacji, żeby przekonać Komisję Europejską, że ten projekt może być objęty pomocą i że może zostać udzielona dotacja.

Ostatecznie udało nam się pozyskać 172 miliony złotych. To było bardzo ważne na etapie montażu finansowego przedsięwzięcia i ułatwiło partnerowi prywatnemu uzyskanie finansowania projektu na rynku kapitałowym.

Czy w przyszłości będą państwo realizować inne projekty w PPP?

Jeżeli pojawią się kolejne wyzwania, to będziemy się bardzo poważnie zastanawiać nad ich realizacją w PPP. Nie widzimy sensu w tym, żeby pewne projekty koniecznie realizować tylko i wyłącznie na własnym budżecie i biorąc wszystkie ryzyka na siebie. Można tym ryzykiem się podzielić i odpowiednio nim zarządzić. Można zaangażować partnera, który skutecznie i z korzyścią dla wszystkich zrealizuje daną inwestycję. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia realizacji inwestycji, które są kapitałochłonne na etapie realizacji, a potem trudne w operowaniu, tam gdzie nie mamy odpowiednich kompetencji, żeby to zrealizować w sposób najbardziej optymalny z punktu widzenia kosztów społecznych.

PPP jest też ciekawe z punktu widzenia aktywizacji sektora prywatnego w danym mieście. Takie przedsięwzięcia pociągają za sobą zaangażowanie prężnego partnera prywatnego, a za tym idą miejsca pracy i rozwój danego regionu.

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na długoletniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa i utrzymanie szkoły, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza wyjaśnieniem tego czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą bezproblemowo przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl.

partnerstwo publiczno-prawne

Redakcja BiznesInfoAutor

Redakcja BiznesInfo

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

sejm

Polska i Świat

Debata o wydłużeniu kadencji samorządów. Tylko PiS głosuje za projektem

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Pilna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ dotycząca Nord Stream. Na życzenie Rosji

Czytaj więcej >
Rondo. Czy przed skrzyżowaniem należy włączać lewy kierunek?

Polska i Świat

Wielu kierowców jeszcze nie wie o zmianie przepisów. Na skrzyżowaniu mogą zgarnąć 1000 zł mandatu

Czytaj więcej >
Wielkopolskie: Nie żyje 60-latek, który wypadł z drezyny. W akcji straż, pogotowie, policja i służby kolejowe

Polska i Świat

Wybuch w zakładzie PKN Orlen. Są zabici

Czytaj więcej >
Fajerwerki w Warszawie

Polska i Świat

Największe polskie miasta odwołują imprezy sylwestrowe. Chcą zaoszczędzić

Czytaj więcej >
Ceny węgla rosną

Polska i Świat

Dłuższy termin wymiany pieców w województwie małopolskim. Do końca kwietnia 2024 roku

Czytaj więcej >