BiznesINFO.pl > Praca > Diety krajowe. Jakie diety dla pracowników w 2021 roku?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Diety krajowe. Jakie diety dla pracowników w 2021 roku?

dieta krajowa
Pixabay.com

Diety krajowe. Czym jest delegacja krajowa?

Delegacja krajowa to nic innego jak podróż służbowa, w którą pracownik udaje się w ramach wykonywanej pracy do miejscowości innej niż siedziba firmy. Podczas podróży oddelegowany pracownik nie ponosi żadnych kosztów, pracodawca jest w obowiązku wypłacić środki, które pokryją poniesione wydatki. W 2021 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie wprowadzi zmian w wysokości stawki diet krajowej, co oznacza, że kwota wypłacona z tytułu diety krajowej nie ulegnie zmianie. Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, pracownik jest zobowiązany do rozliczenia delegacji w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej. Delegowany pracownik powinien mieć przy sobie wszystkie rachunki, faktury i inne dokumenty, na podstawie których odzyska środki, jakie wcześniej przeznaczył na potrzebne do pracy przedmioty oraz paliwo zużyte w trakcie delegacji krajowej.

Diety krajowe. Wysokość diety. Szczegóły

Poniesione podczas delegacji przez pracownika koszty będą mu zwrócone w formie diety krajowej. Kwota diety krajowej nie zmieniła się od 2013 roku i aktualnie wynosi:

 • 30 zł – pełna stawka

 • 45 zł przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) 

 • 6 zł przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej)          

Ważne! Diety krajowe dla pracowników nie obowiązują w sytuacji, gdy delegacja odbywa się w miejscu zamieszkania pracownika. Kwota diety krajowej ponadto ulega obniżeniu, gdy pracodawca zapewnił posiłki oddelegowanemu pracownikowi. Wówczas wysokość diety krajowej jest obliczana na poniższych zasadach:

 • śniadanie - 25% diety

 • obiad - 50% diety

 • kolacja - 25% diety.

Pracodawca ma ponadto obowiązek wypłacenia zaliczki z tytułu diety krajowej, jeśli wyjeżdżający w delegację krajową pracownik sobie tego życzy. Pracownik ma ponadto prawo do diety krajowej w sytuacji, gdy delegacja trwa krócej niż 24 godziny. Przepisy prawne dokładnie precyzują, o ile zostanie pomniejszona wysokość diety krajowej w takich przypadkach.

 • 50 proc. diety krajowej od 8-12 godzin,

 • jeśli delegacja trwa krócej niż 8 godzin, dieta krajowa w ogóle nie przysługuje.

Diety krajowe. Noclegi w delegacji. Ryczałt

Jeśli pracownik wyjechał na podróż służbową trwającą dłużej niż dobę, pracodawca musi rozliczyć się z delegowanym z kosztów, jakie ten poniósł z tytułu noclegów. Korzystający z hotelu, hostelu lub innego miejsca noclegu pracownik powinien przedstawić stosowne rachunki, na podstawie których pracodawca wypłaci mu należność w maksymalnej wysokości dwudziestokrotności stawki diety krajowej, czyli 600 zł. W sytuacji gdy delegowany w podróż służbową pracownik nie przedstawi rachunków za nocleg, a pracodawca nie zagwarantował mu bezpłatnych noclegów na czas podróży służbowej, pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 150% wartości diety krajowej, ta kwota aktualnie wynosi dokładnie 45 zł. Ryczałt przysługuje w przypadku, gdy nocleg podczas delegacji krajowej trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Uwaga! Powyższy ryczałt nie przysługuje za czas przejazdu na delegację! Pracownik nie otrzymuje żadnej diety krajowej za delegację w sytuacji, gdy pracodawca stwierdził, że delegowany mógł bez przeszkód nocować w swoim miejscu zamieszkania podczas odbywania podróży służbowej.

Diety krajowe a zagraniczne. Różnice

W przeciwieństwie do diety krajowej, której stawki są niezmienne niezależnie od miejscowości, w którą udaje się delegowany pracownik, kwota z tytułu diety za podróż zagraniczną jest zróżnicowana i zależy od kraju, w którym odbywa się podróż służbowa. Oto przykładowe stawki diety zagranicznej w kilku krajach Europy na 2021 rok. Jak widać, delegowany pracownik może liczyć na wyższe sumy niż w przypadku diet krajowych.

 • Austria – 52 euro/dzień

 • Belgia – 48 euro/dzień

 • Białoruś – 42 euro/dzień

 • Chorwacja – 42 euro/dzień

 • Czechy – 41 euro/dzień

 • Estonia – 41 euro/dzień

 • Irlandia – 52 euro/dzień

 • Hiszpania – 50 euro/dzień

 • Niemcy – 49 euro dzień

 • Niderlandy – 50 euro/dzień

 • Norwegia – 451 koron/dzień

 • Portugalia – 49 euro/dzień

 • Włochy – 48 euro/dzień

 • Wlk. Brytania - 45 funtów/dzień

Oprócz diety pracownikom przysługuje również zwrot kosztów za nocleg. Kwoty za jedną noc, podobnie jak w przypadku diety zagranicznej, są zróżnicowane.

Tagi:
Polecane