BiznesINFO.pl
workbook-1205044 1920

https://pixabay.com/pl/photos/skoroszyt-banknoty-rachunkowo%C5%9Bci-1205044/

Dekretacja dokumentów księgowych w świetle ustawy o rachunkowości

23 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Ustawa o rachunkowości, zwana popularnie polskim prawem bilansowym, dostarcza przepisów regulujących zapis działalności gospodarczej firmy. Wskazuje między innymi na obowiązek sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, czyli na obowiązek dekretacji dokumentów księgowych. Przez dokumenty księgowe rozumie się między innymi faktury, dokumenty celne, rachunki, noty księgowe i dowody opłat. Poprawnie sporządzone dowody księgowe, oprócz dekretacji, powinny zawierać określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny, nazwy i adresy stron dokonujących operacji gospodarczej, opis tejże operacji oraz jej wartość, daty dokonania operacji i sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów.


Na czym polega dekretacja?Dekretacja dowodów księgowych w firmach, które prowadzą księgowość w oparciu o ustawę o rachunkowości, jest obowiązkowa. Procedura polega na wskazaniu miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, oraz potwierdzeniu tych danych podpisem osoby odpowiedzialnej. Opisanie sposobu ujęcia dokumentu w księgach polega na podaniu daty księgowania, kont, na których zapis zostanie dokonany oraz stron „Winien” i „Ma” oraz wartości operacji gospodarczej. Dowody księgowe muszą być też ponumerowane, w sposób ciągły lub grupowy. Numeracja ciągła zakłada nadawanie numerów po kolei, w szyku, w jakim dokumenty wpływały do księgowości, z podziałem na miesiące. Numeracja grupowa natomiast polega na numerowaniu z podziałem na grupy rodzajowe, opatrzone symbolami.


Nie trzeba dekretować dokumentów, z których potrzebne dane płyną w sposób oczywisty, na przykład faktur, należy je tylko przyporządkować do właściwego okresu i potwierdzić podpisem. Dekretacji można też zaniechać, jeśli istnieją odrębne przepisy lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.Sposoby dekretowania dokumentów księgowychDokumenty księgowe można dekretować ręcznie lub za pomocą programu komputerowego do ewidencji księgowej, a o szczegółach decyduje kierownik jednostki na podstawie prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo polityki rachunkowości.
Ręczne sporządzanie dekretacji ułatwia użycie specjalnie do tego celu przeznaczonych pieczątek. W odpowiednie rubryki wpisuje się potrzebne dane i stawia podpisy osób odpowiedzialnych za kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową, a także za dekretację. W przypadku korzystania z programu komputerowego dekretowanie odbywa się w znacznej mierze automatycznie, ponadto istnieje możliwość wydruku formularza zawierającego niezbędne elementy. System komputerowy powinien jednak generować wydruk zawierający wszystkie niezbędne elementy, w tym powiązanie z zapisami w dzienniku (numer pozycji).Po co dekretuje się dowody księgowe?Dekretacja ma na celu ułatwienie obiegu dokumentów w firmie. Stanowi także sposób kontroli dowodów księgowych, pod względem rzetelności i kompletności, a także wychwycenia ewentualnych błędów rachunkowych. Sprawdzenie dokumentu odbywa się pod kątem:
• merytorycznym – weryfikacja zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem opisanej transakcji; zazwyczaj dokonuje jej kierownik działu;
• rachunkowym – analiza poprawności obliczeń, na przykład wartości netto i brutto, naliczeń podatku VAT; należy do obowiązków działu księgowości;
• formalnym – sprawdzenie, czy dokument zawiera wszystkie wymagane elementy, by uznać go za dowód księgowy świetle ustawy o rachunkowości.


Dekretacja pozwala utrzymać porządek i dobrą organizację dokumentów będących dowodami księgowymi. Umożliwia też weryfikację ich treści i formy oraz chroni przed popełnianiem błędów księgowych. Użycie specjalnych programów komputerowych sprawia, że dekretowanie odbywa się niemal automatycznie i w razie potrzeby można wydrukować dekret i podpiąć do dokumentu źródłowego. W świetle ustawy o rachunkowości dekretowanie dokumentów jest obowiązkowe, chyba że w sposób oczywisty można z nich wyczytać potrzebne dane lub gdy istnieją odrębne przepisy regulujące obieg dokumentów.


Opracowano na podstawie:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dekretacja-dokumentow-ksiegowych-w-swietle-ustawy-o-rachunkowosci


Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >