Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Czy zarobki urzędników są jawne? Wyjaśniamy
Paulina Musianek
Paulina Musianek 22.03.2022 09:14

Czy zarobki urzędników są jawne? Wyjaśniamy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Zarobki urzędników, tak jak innych pracowników są elementem danych wrażliwych. Jednak w niektórych przypadkach można ujawnić wysokość wynagrodzenia.

Zarobki urzędników a jawność wynagrodzeń

Ochrona informacji o zarobkach pracowników wynika nie tylko z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ale także z Kodeksu pracy. Jak czytamy w art. 111 kp pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Do tego rodzaju dóbr należy prywatność, a do niej zaś zaliczają się też informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika. Wyjątkiem są zarobki urzędników. Dlaczego?

Zarobki osób pełniących funkcję publiczną są jawne

Dostępność informacji dotyczących spraw publicznych to podstawowy warunek mający na celu włączanie się obywateli w sprawy publiczne, w tym w rozmaite procesy decyzyjne. Ma to również zapobiegać nepotyzmowi i korupcji. W ramach tego dostępu odtajnia się informacje dotyczące wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne. Problemem jest tylko fakt, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie określono, kto należy do tej grupy. W praktyce stosuje się definicje zawarte w Kodeksie karnym, który w art. 115 § 19 wskazuje, kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną, a w art. 115 § 13, kto jest funkcjonariuszem publicznym. Wszędzie tam, gdzie wydaje się publiczne środki, obowiązuje zasada transparentności, dlatego informacje o wynagrodzeniach pracowników urzędów są jawne.

Co istotne, informacje o wysokości zarobków osób zatrudnionych w urzędzie gminy nie stanowią informacji publicznej. Wyjątkiem są tylko wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne. Osoby na stanowiskach służbowych, które nie wydają decyzji administracyjnych czy nie zarządzają mieniem samorządu terytorialnego nie zaliczają się do grona osób pełniących funkcje publiczne.

Tagi: Zarobki