Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie? Polacy drżą na samą myśl
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 14.01.2021 01:00

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie? Polacy drżą na samą myśl

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie?
Biznes Info

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie

 • W jaki sposób urząd skarbowy może ściągać należności

 • Jaka część wynagrodzenia może zostać zajęta

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie?

W jakich przypadkach urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie? Podstawą do zajęcia konta przez urząd skarbowy jest zaciąganie długów. W takiej sytuacji otrzymujemy najpierw upomnienie dotyczące konieczności zapłaty należności. Mamy na to siedem dni od dostarczenia pisma. Jeśli uda nam się dotrzymać terminu nie musimy się niczego obawiać, jednak nie zawsze jest to możliwe. Co wtedy?

Jeśli w terminie siedmiu dni nie uda nam się spłacić naszych zobowiązań finansowych, urząd może wszcząć egzekucję, jednak aby ją rozpocząć, będzie potrzebował tytułu wykonawczego. Aby go uzyskać, podatnik musi złożyć deklarację podatkową, na której znajdzie się pouczenie. Warto wiedzieć, że tytuł wykonawczy może być wystawiony także w trakcie postępowania podatkowego.

Co może być podstawą do zajęcia wynagrodzenia?

Powodów, dla których urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie, jest kilka. Dzieje się tak na przykład:

 • kiedy nie zapłacimy mandatu,

 • kiedy nie zostanie uiszczony podatek od towarów i usług (PTU) lub podatek od nieruchomości,

 • kiedy osoby fizyczne lub prawne zalegają z płatnością podatku dochodowego,

 • w momencie, gdy uchylamy się od płacenia podatku rolnego,

 • gdy zostaną nałożone na nas kary pieniężne wymierzone przez organy administracji publicznej,

 • kiedy nie uiścimy stosownej opłaty w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego,

 • gdy zalegamy z opłaceniem akcyzy od produktów tytoniowych i alkoholowych.

Należy pamiętać, że zajęcie nie musi dotyczyć jedynie naszego wynagrodzenia. Organy egzekucyjne mogą ściągać należności różnymi kanałami. Egzekucje mogą być prowadzone z kilku składowych majątku dłużnika. Podczas egzekwowania urząd skarbowy i ZUS mogą korzystać z:

 • pieniędzy (w formie gotówki),

 • rachunków bankowych,

 • innych wierzytelności pieniężnych,

 • wynagrodzenia za pracę,

 • świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,

 • nieruchomości,

 • ruchomości,

 • weksla,

 • autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,

 • papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,

 • udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • pozostałych praw majątkowych.

Jaką część wynagrodzenia może zająć urząd skarbowy?

Podstawą kwoty naszego wynagrodzenia, która może zostać zajęta przez urząd skarbowy, jest dochód netto. Wynika to z tego, że urząd nie może zająć naszych składek (ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, czy podatku dochodowego). Ponadto istnieje jeszcze tzw. kwota wolna od potrącenia, która również nie podlega egzekucji.

Maksymalną częścią wynagrodzenia, jaka może zostać zajęta przez urząd skarbowy, jest 50 proc. dochodu netto (w przypadku postępowania alimentacyjnych urząd może zająć nawet 80 proc.). Oprócz tego niemożliwa jest sytuacja, w której dłużnik zarabiałby mniej niż najniższe wynagrodzenie.

Pracodawca jest odpowiedzialny za przekazanie wynagrodzenia

Urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie, kiedy o zajęciu zostanie powiadomiony pracodawca dłużnika. To właśnie na jego barki spada odpowiedzialność za przekazanie urzędowi skarbowemu części wynagrodzenia zatrudnianego pracownika.

W tym samym czasie, gdy pracodawca otrzymuje powiadomienie od urzędu skarbowego, dłużnik także otrzymuje informację o zajęciu wynagrodzenia. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie jest możliwe, by fiskus zajął całe nasze wynagrodzenie. To, o ile skurczy się nasze wynagrodzenie.