Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa?

Zgodnie z wytycznymi UOKiK podstawą złożenia reklamacji jest wada zakupionego towaru lub usługi. Nie jest nią paragon – jeden z możliwych dowodów zakupu, jaki konsument może przedstawić, zgłaszając reklamację. Przepisy chronią w ten sposób konsumenta przed próbami ograniczania tego prawa. Zabronione jest również samo sugerowanie, że nie będzie możliwości złożenia reklamacji bez paragonu. Jak zareklamować towar, nie posiadając paragonu? Jak udokumentować przyjęcie zwrotu towaru bez paragonu?

Reklamacja bez paragonu a przepisy prawa

Paragon jest jednym z dowodów dokonania zakupu przez konsumenta, jednak nie jedynym. Aby zareklamować lub zwrócić towar, konsument musi jedynie udowodnić fakt nabycia go. Może to zrobić, przedstawiając fakturę zakupu, wyciąg z terminala, jeśli dokonano płatności bezgotówkowej, potwierdzenie transakcji z konta bankowego, a także poprzez sporządzenie oświadczenia o zagubieniu paragonu oraz oświadczenia dokonania zakupu. Dowodem zakupu może być również gwarancja podbita przez sprzedawcę. Można także udowodnić dokonanie zakupu, przedstawiając świadka transakcji.

W przypadku zakupów internetowych zakup można udowodnić za pomocą okazania:

  • potwierdzenia zapłaty za towar kartą płatniczą,
  • wyciągu z rachunku bankowego,
  • potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży przesłane za pomocą poczty e-mail,
  • elektronicznego potwierdzenia zakończenia aukcji.

Sprzedawca ma zatem obowiązek przyjąć zwrot towaru od nabywcy, jeżeli udowodni on, że zakupu dokonał w danym sklepie, nawet jeśli nie posiada paragonu.

Ponadto niedozwolone jest wprowadzanie w błąd kupującego przez sprzedawcę, który przekaże nieprawdziwe informacje dotyczące możliwości reklamacji i zwrotu towarów. UOKiK prowadzi Rejestr Klauzul Niedozwolonych, wśród których znajdują się następujące adnotacje:

  • "Reklamacje uwzględnione są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta",
  • "Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu".

Dokumentowanie przyjęcia zwrotu bez paragonu

Sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu w przypadku, gdy jest w stanie udowodnić, że zwrot ten miał miejsce, a więc konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego sprzedaż i, w myśl przepisów, nie musi to być oryginał paragonu fiskalnego.

Dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest również faktura, bankowe potwierdzenie transakcji czy wyciąg z terminala.

Reklamacja bez paragonu a korekta przychodu

W przypadku zwrotu towaru przez konsumenta sprzedawca ma prawo dokonania korekty przychodu pomimo braku paragonu fiskalnego. Może tego dokonać pod warunkiem udowodnienia, że zwrot towaru miał miejsce, a więc muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki – sprzedawca musi otrzymać zwracany towar, a klient zwrot pieniędzy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News