BiznesINFO.pl
Co zrobić, by wypowiedzieć umowę o pracę?

pixabay.com

Co zrobić, by wypowiedzieć umowę o pracę?

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Umowa o pracę to solidna ochrona bezpieczeństwa miejsca pracy. Gdy jednak pojawi się atrakcyjniejsza oferta pracy, konieczne będzie złożenie wypowiedzenia. Jakie wymogi wówczas obowiązują?

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to sposób na nawiązanie stosunku pracy miedzy pracodawcą a pracownikiem. W dokumencie pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy osobiście na rzecz pracodawcy, w określonym czasie i miejscu za ustalonym wynagrodzeniem. Umowa o pracę wiąże się z licznymi przywilejami dla pracownika. Jednym z nich jest coroczny urlop wypoczynkowy, który dla osób o stażu pracy do 10 lat obejmuje 20 dni wolnych, natomiast dla osób ze stażem przekraczającym 10 lat już 26 dni urlopowych. W staż pracy wlicza się też okres nauki i np. w przypadku ukończenia szkoły wyższej, w okres stażu wlicza się 8 dodatkowych lat. Inną istotną kwestią jest ochrona wynagrodzenia za pracę. Pracownik każdego miesiąca otrzymuje wynagrodzenie w odgórnie ustalonym terminie, ale nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Kolejnym ważnym aspektem umowy o pracę jest minimalne wynagrodzenie rokrocznie regulowane przez państwo w odpowiedzi na zmiany gospodarcze. Dla umowy o pracę w 2020 r. jest to 2 600 zł brutto. Ten rodzaj umowy jest też gwarantem norm związanych z czasem pracy, zarówno jeśli chodzi o godziny etatowe w miesiącu, jak i dozwoloną liczbę nadgodzin.

Wypowiedzenie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia na umowie o pracę zależny jest od rodzaju zawiązanej umowy oraz czasu na jaki została zawarta.

  • umowa o pracę na okres próbny

Jeśli okres próbny trwa nie dłużej niż 2 tygodnie, czas wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze. Jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, wówczas czas wypowiedzenia to tydzień, natomiast jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące, długość wypowiedzenia to 2 tygodnie.

  • umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

W przypadku tych dwóch rodzajów umowy o pracę obowiązują takie same zasady dotyczące okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik był zatrudniony na mniej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. Jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż pół roku, wówczas jest to miesiąc, a jeśli co najmniej 3 lata, okres wypowiedzenia mija po 3 miesiącach.

Jak wyliczyć okres wypowiedzenia?

Co do naliczania okresu wypowiedzenia również obowiązują pewne zasady. W przypadku okresów wypowiedzenia wyrażonych w tygodniach, zawsze rozpoczyna się je od soboty i kończy w sobotę, niezależnie od tego, czy jest ona dla pracownika dniem pracującym. Jeśli zaś okres wypowiedzenia wyrażony jest w miesiącach, wówczas rozpoczyna się od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego i kończy wraz z jego ostatnim dniem.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Takie rozwiązanie jest możliwe do podjęcia przez pracownika w trybie natychmiastowym, jednak tylko w określonych przypadkach. Pierwszy z nich to w sytuacja stwierdzenia orzeczeniem lekarskim negatywnego wpływu danej pracy na zdrowie pracownika i niepodjęcia przez pracodawcy działań związanych z przeniesieniem pracownika do innego miejsca pracy w terminie wskazanym przez lekarza w orzeczeniu. Drugim powodem jest naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków, jakie powinien wypełnić względem pracownika, przykładowo niewypłacanie ustalonego wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Ostatnią możliwością jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca podczas rozmowy z pracownikiem uzgadnia wszystkie zasady dotyczące rozwiązania umowy, przede wszystkim datę jej zakończenia. Takie wypowiedzenie może nastąpić zarówno jako zainicjowane przez pracownika, jak i pracodawcę.

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie powinno zawierać datę i miejscowość jego złożenia. Ponadto imię i nazwisko osoby, której dotyczy oraz adres, a także nazwę firmy wraz z adresem. Kolejną składową jest nagłówek, który powinien informować, w jakiej formie składane jest wypowiedzenie, np. w trybie natychmiastowym. Następnie w treści umieszczamy dane dotyczące umowy, tj. jej numer; datę, w której została zawarta; strony, które ją podpisały, oraz okres wypowiedzenia w niej zawarty. Na samym końcu pozostawiamy dwa miejsca na podpis pracownika i pracodawcy. Jedynie w przypadku składania wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia konieczne jest podanie w treści powodu, odwołując się do konkretnego przepisu z Kodeksu pracy. Jeśli natomiast wypowiedzenie zawarte jest na mocy porozumienia stron, należy zawrzeć w treści taką informację wraz z konkretną datą rozwiązania umowy.

Wypowiedzenie może zostać złożone przez pracownika nawet w okresie przebywania na urlopie, np.za pośrednictwem poczty. Nie ma natomiast możliwości odwrotnej sytuacji, gdy to pracodawca wypowiada umowę pracownikowi przebywającemu aktualnie na urlopie.  W przypadku umów na czas nieokreślony konieczne jest też, by pracodawca podał konkretny powód wypowiedzenia umowy pracownikowi. Dobrą praktyką jest sporządzenie wypowiedzenia w dwóch kopiach tak, by pracodawca i pracownik posiadali ten dokument z podpisami obu stron.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >