Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Abonament RTV 2024. Oto lista osób zwolnionych z opłat
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 08.11.2023 22:47

Abonament RTV 2024. Oto lista osób zwolnionych z opłat

pieniadze-oplaty-abonament-RTV-2024
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Konieczność płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego regularnie wywołuje w przestrzeni publicznej burzliwe dyskusje. Tymczasem jest to najpopularniejszy model finansowania mediów publicznych w Europie. Wiemy już, że w przyszłym roku opłata za miesiąc korzystania z radioodbiornika wyniesie 8,70 zł, a za sam telewizor lub telewizor i radio – 27,30 zł/msc. Jednak obowiązek ten nie dotyczy każdego. Poniżej wyjaśniamy nie tylko, kto jest zwolniony z opłat abonamentowych, ale również jak możemy skorzystać z promocji i zapłacić 10 proc. mniej.

Abonament RTV 2024. Kto jest zwolniony z opłat?

Niewiele osób wie, że Poczta Polska zajmowała się poborem opłat za korzystanie z radioodbiorników jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Obecnie ustalanie corocznej wysokości abonamentu RTV leży w gestii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Już w maju br. instytucja ta zdecydowała, że przyszłoroczne stawki pozostaną na tym samym poziomie co w tym roku. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Jednak nie każdy posiadacz tego sprzętu musi płacić abonament. Na liście zwolnionych z tego obowiązku są:

 • seniorzy w wieku 75+,
 • bezrobotni,
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • osoby, które mają ponad 60 lat i mogące pobierać emeryturę w wys. maksymalnie 50 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (ogłaszane przez prezes GUS),
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby zaliczane do I grupy inwalidów lub całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby będące w trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy,
 • otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • niesłyszący, którzy są całkowicie głusi lub cierpią na obustronne upośledzenie słuchu,
 • spełniający kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022.615 t.j.),
 • osoby, które mają prawo, by korzystać ze świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, okresowy, pomoc dla rodzin zastępczych itp.) z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 t.j.).
Będą dzwonić i zadawać kilka osobistych pytań. Czy jest się czego obawiać? Wniosek można złożyć tylko do 30 listopada. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz pieniądze

Promocje na abonament RTV. Jak zapłacić mniej?

Jeśli nie znajdujemy się na liście osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV, wciąż możemy załapać się na zniżkę w wys. 10 proc. Przysługuje ona tym osobom, które opłacają abonament na cały rok z góry, do 25 stycznia 2024 roku. Mniej zapłacimy również wtedy, gdy jednorazowo uiścimy opłatę za okres dłuższy niż miesiąc.

Zrzut ekranu 2023-11-8 o 20.58.31.pngŹródło: screen https://rtv.poczta-polska.pl/

Kara za niepłacenie abonamentu

Obowiązek przeprowadzania kontroli rejestracji odbiorników RTV dotyczy wszystkich ich użytkowników. Poczta Polska zastrzega jednak, że skupia się głównie na firmach i instytucjach, a kontrole w gospodarstwach domowych przeprowadza bardzo rzadko. Niemniej, trzeba liczyć się z tym, że kara za niepłacenie abonamentu wynosi 30 stawek miesięcznych, więc w przypadku telewizora będzie to aż 819 zł.