BiznesINFO.pl
job-4131482 1920

https://pixabay.com/pl/photos/pracy-wywiad-uzgadnianie-4131482/

15 000 złotych – jak interpretować limit transakcji gotówkowej między kontrahentami?

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Pawłowski

Udostępnij:Działalność gospodarcza nierozerwalnie wiąże się z prowadzeniem księgowości, między innymi w celu rozliczeń podatkowych. Jednym z jej elementów jest klasyfikacja kosztów uzyskania przychodu. Tu istotne staje się pojęcie transakcji powyżej 15 000 zł. Jak ją
interpretować?Struktura podatku od wartości dodanej jest tak skonstruowana, aby uniknąć wielokrotnego
opodatkowania tego samego produktu, towaru bądź usługi. Umożliwić to ma możliwość
odliczenia VAT-u od kosztów uzyskania przychodu. Jednak aby proces był transparentny i przejrzysty, wiąże się on z pewnymi ograniczeniami. Jednym z nich jest limit kwoty transakcji gotówkowej, który od 2017 roku wynosi 15 000 zł.  Jak interpretować koszty uzyskania przychodów?Ustawodawca zdefiniował ten jakże istotny dla przedsiębiorców termin w Ustawie o PIT: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. Krajowa Informacja Skarbowa
w jednej z indywidualnych interpretacji (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.140.2020.2.PB)
dodaje również, że powinny być to wydatki racjonalne i gospodarczo uzasadnione.Wyjątkiem są koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych środków trwałych, które zostały wymienione w artykule 23. Ustawy o PIT, w katalogu wydatków niebędących kosztami uzyskania przychodu.Transakcja powyżej 15 000 zł a koszty uzyskania przychoduArtykuł 19. ustawy Prawo przedsiębiorców nakłada obowiązek dokonywania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego za każdym razem gdy: „jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub
równowartość tej kwoty”, a stroną transakcji jest inny przedsiębiorca.Ten artykuł jest również stosowany w przypadku transakcji w innej walucie. Wykorzystuje się wtedy przelicznik zgodny ze średnim kursem walut ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji.Należy zaznaczyć, że przepis ten stosowany jest również w przypadku wielu płatności wynikających z jednej transakcji.
 Jak interpretować pojęcie transakcji powyżej 15 000 zł?Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców chcących zaliczyć transakcję do kosztów podatkowych pewien limit kwotowy płatności gotówkowej. Oznacza to, że wszelkie transakcje z kontrahentami opiewające na kwotę większą niż 15 000 złotych powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego (kartą, przelewem lub elektronicznymi formami płatności np.: PayPal, PayU, DotPay itp.) w przypadku, gdy chcemy zakwalifikować je jako
koszty uzyskania przychodów.Jest to oczywiście zabieg mający zmusić przedsiębiorców do większej transparentności swoich działań finansowych, a tym samym zlikwidować lukę umożliwiającą wyłudzanie zwrotu
podatku VAT przez wystawianie fikcyjnych faktur.15 000 zł - transakcja gotówką czy przelewem?Prawno-podatkowa różnica między płatnością gotówką a płatnością za pośrednictwem rachunku bankowego jest diametralna. Artykuł 22p. Ustawy o PIT stwierdza jasno, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu płatności niespełniającej kryteriów określanych przez wspomniany
artykuł 19. Prawa przedsiębiorców. Według tych przepisów, kwota transakcji przekraczająca
15 000 złotych dokonana gotówką jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodu.15 000 złotych zamiast 15 000 euroPrzepisy podatkowe należą do najczęściej zmienianych przez Polskiego ustawodawcę. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, Ustawa o PIT od uchwalenia w 1991 roku: „modyfikowana była 349 razy. Rok młodsza ustawa o CIT – 242 razy”. Jedna z tych zmian dotknęła również
ustawę Prawo przedsiębiorców. W 2017 roku zmieniono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro na 15 000 złotych, czyli obniżono go ponad czterokrotnie. Przed wprowadzeniem tej zmiany limit, w przeliczeniu na złotówki, wynosił ok. 65 000 złotych.Czy to oznacza, że nie możesz płacić gotówką?Nie, transakcje gotówkowe nadal są jedną z opcji, pod warunkiem, że kwota transakcji nie przekroczy 15 000 złotych lub nie możemy bądź nie chcemy, zakwalifikować jej jako kosztu
uzyskania przychodu.Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >