Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 1000 zł dodatku do emerytury. Wyjaśniamy kto może otrzymać pieniądze
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 23.02.2023 20:06

1000 zł dodatku do emerytury. Wyjaśniamy kto może otrzymać pieniądze

Biznes Info
BiznesInfo

Osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają wystarczających środków do życia, mają prawo do otrzymania specjalnego świadczenia nieskładkowego noszącego nazwę "Mama 4+".

Cel świadczenia

Celem tego świadczenia jest udzielenie wsparcia tym osobom w ich codziennym funkcjonowaniu i poprawienie ich sytuacji materialnej.

Świadczenie jest finansowane z budżetu państwa i przeznaczone dla osób, które zrezygnowały z pracy lub nigdy nie podjęły zatrudnienia ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. W ten sposób osoby te nie nabyły prawa do emerytury lub otrzymują emeryturę niższą od najniższej emerytury.

Jak otrzymać pieniądze

Aby otrzymać świadczenie, osoby muszą złożyć wniosek po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat) i udowodnić brak wystarczających środków do życia.

Kto otrzyma dodatek

Świadczenie może być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci również ojcu, który wychował co najmniej 4 dzieci.


Według rządowych danych, około 65 000 osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20 800 osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury, skorzysta z nowych przepisów.