BiznesINFO.pl
cash-register-5610295 1920-2

https://pixabay.com/pl/photos/kasa-fiskalna-drukarka-paragon-5610295/

Zwrot podatku VAT – wszystko, co warto wiedzieć

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Podatnikom podatku VAT przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (od zakupu) od podatku należnego (od sprzedaży). Może zdarzyć się, że w wyniku tych odliczeń podatnikowi przysługiwał będzie zwrot podaku VAT. W deklaracji VAT (do września 2020 r.) lub JPK V7 (od października 2020 r.) obliczana jest w tym celu różnica między podatkiem należnym, a podatkiem naliczonym. Zwrot przysługuje, jeżeli kwota naliczonego podatku VAT przewyższa kwotę podatku należnego. Warto więc wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zwrot VAT i poznać wszystkie terminy, w których zwrot jest wypłacany. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Kiedy i komu przysługuje zwrot podatku VAT?

  • Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zwrot podatku VAT?

  • Jakie są terminy, w których wypłacany jest zwrot podatku VAT?

Podatek VAT - kiedy i komu przysługuje jego zwrot?

Wszystko, co warto wiedzieć na temat zwrotu VAT sprowadza się do trzech najważniejszych zagadnień. Pierwsze z nich dotyczy tego, kiedy podatnik ma prawo do zwrotu VATu? Jak czytamy na portalu Infor.pl, o zwrot podatku VAT mogą ubiegać się czynni podatnicy tego podatku. Przy rozliczeniu deklaracji VAT lub deklaracji JPK V7 przysługuje im bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych w danym okresie zakupów towarów i usług od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. Oczywiście w związku z tymi rozliczeniami może powstać zarówno nadwyżka podatku należnego nad naliczonym (wówczas podatnik musi dokonać wpłaty nadwyżki do urzędu skarbowego), jak i nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (wówczas to urząd skarbowy zwraca podatnikowi nadwyżkę podatku na jego rachunek bankowy). 

Warto wiedzieć, że co do zasady, pierwszym okresem rozliczeniowym, w którym podatnik może uwzględnić podatek naliczony z faktury lub dokumentu celnego jest miesiąc, w którym podatnik otrzymał dokument. Jeśli podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym kwartalnie - pierwszym okresem rozliczeniowym będzie oczywiście pierwszy kwartał. Jeśli podatnik nie uwzględni podatku należnego w tym okresie, może to jeszcze zrobić w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. 

Warto tutaj zwracać szczególną uwagę na datę otrzymania faktury, przed czym przestrzega portal biznes.gov.pl. Jeśli faktura została wystawiona pod koniec miesiąca, ale wpłynęła w kolejnym, podatnik może odliczyć podatek VAT dopiero za miesiąc otrzymania faktury.

Wszystko, co warto wiedzieć, o warunkach ubiegania się o zwrot podatku VAT

Drugie zagadnienie, o którym warto wiedzieć, to warunki ubiegania się o zwrot podatku. Oczywiście szczegółowo określa je ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. I tak, czynny podatnik podatku VAT może ubiegać się o jego zwrot jeśli spełnia następujące warunki: 

  • towary i usługi, od których podatnik chce odliczyć podatek VAT związane są z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

  • podatnik posiada dokumenty uprawniające do odliczenia VATu, takie jak faktury czy dokumenty celne,

  • odliczane wydatki nie mogą przy tym dotyczyć towarów lub usług, wobec których wspomniana ustawa ogranicza możliwość odliczenia VATu - chodzi tutaj m.in. o usługi noclegowe i gastronomiczne, wydatki związane z zakupem samochodu firmowego.

Warto pamiętać, że nie można odliczyć VATu z faktur za transakcje niepodlegające opodatkowaniu czy zwolnione z podatku, a także z tzw. pustych faktur, wystawionych przez podmioty nieistniejące lub dokumentujących czynności, które nigdy nie miały miejsca. Warto tutaj sięgnąć do tzw. białej listy podatników VAT i sprawdzić wiarygodność kontrahentów. 

Terminy, w jakich podatnik podatku VAT może ubiegać się o zwrot nadpłaty

Trzecim zagadnieniem, z jakim warto się zapoznać, aby wiedzieć wszystko o zwrocie podatku VAT, jest poznanie terminów, w jakich nadpłata podatku może zostać wypłacona. Ustawa o VAT przewiduje trzy terminy dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotu podatku VAT - 60 dni, 25 dni i 180 dni. Warunkiem otrzymania zwrotu nadpłaconego VATu jest złożenie przez podatnika wniosku o zwrot podatku. 

Warto wiedzieć, że podstawowym terminem, w jakim urzędy skarbowe realizują zwroty podatku jest termin 60 dni. Liczy się on od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Jak pisze portal poradnikprzedsiebiorcy.pl nie ma tutaj znaczenia rodzaj dokonanych zakupów czy też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). 

Podatnik może także ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie skróconym wynoszącym 25 dni. O szybszy zwrot podatku na własny rachunek bankowy podatnik może ubiegać się pod specjalnymi warunkami wyszczególnionymi w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Jak podkreśla portal gofin.pl chodzi tutaj zwłaszcza o wymóg opłacenia wszystkich faktur, z których podatek wykazany jest w pliku JPK_V7. Ponadto aby uzyskać szybszy zwrot podatku, należności z faktur zakupowych muszą zostać opłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, przy czym łączna wartość innych faktur nie może przekroczyć limitu 15 000 zł. 

Może też dojść do sytuacji, gdy zwrot VATu podatnik otrzyma w terminie wydłużonym do 180 dni. Termin ten stosowany może być w sytuacji, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykazał żadnej sprzedaży, a jedynie zakupy. 

Przy składaniu wniosku o zwrot podatku VAT, trzeba jednak pamiętać, że powyższe terminy mogą zostać wydłużone, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że należy dokonać dodatkowej weryfikacji wniosku. Weryfikacja taka dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. 

Podsumowanie

Podatnik podatku VAT, przed ubieganiem się o zwrot podatku powinien sprawdzić wszystko, co warto wiedzieć na ten temat, by we wniosku o zwrot podatku przedstawić wszelkie wymagane przez urząd skarbowy dokumenty i dopilnować terminów dokonywania odliczeń podatku naliczonego i należnego w deklaracjach VAT i JPK V7. Pozwoli to oszacować czas oczekiwania na zwrot i uniknąć jego niepotrzebnego przedłużenia.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >