BiznesINFO.pl
tractor-3637478 1920

https://pixabay.com/pl/photos/traktor-rolnictwo-uprawa-wie%C5%9B-3637478/

Zwolnienie z opłacania składek KRUS

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zasadzie w każdym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również obowiązek rolników prowadzących małe, średnie i duże gospodarstwa. Prawo przewiduje wyjątki, kiedy nie zachodzi potrzeba opłacania składek do KRUS.

Osoby rozliczające się w KRUS były zwolnione z opłacania składek tylko przez sytuację, związaną z pandemią koronawirusa. Zwolnienie z opłacania składek KRUS obowiązywało tylko w ramach II kwartału 2020 r., a więc do końca lipca b.r. Przepisy pozwalające uniknąć obowiązkowej płatności wprowadzone były na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W normalnej sytuacji przedsiębiorcy zajmujący się gospodarstwami rolnymi nie mogą liczyć na zwolnienia z tytułu rozpoczęcia pierwszej działalności czy wykonywania jej przez okres 2 lat – tak, jak ma to miejsce w przypadku zwolnień i ulg stosowanych przez ZUS.

Co to jest KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), to odpowiednik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z KRUS mogą korzystać wszystkie osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą. W praktyce składki opłacane do KRUS są dużo korzystniejsze niż te odprowadzane do ZUS. KRUS jest instytucją państwową, która jest odpowiedzialna za ubezpieczenie rolników, z którego wypłacane są m.in. świadczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe dla wszystkich osób tam ubezpieczonych. W KRUS mogą się rozliczać podatnicy, którzy wykazują status rolnika prowadzącego działalność związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Typy ubezpieczeń rolników

W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników,

  • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.

Składki KRUS

Rolnicy muszą regulować swoje zobowiązania pieniężne wobec KRUS, tak samo jak w przypadku podatników rozliczających się w ZUS. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. Jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona na rachunek kilku osób, obowiązek opłacenia składki ciąży na nich solidarnie. Obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ono ustało.

Składki do KRUS są opłacane kwartalnie:

  • do 31 stycznia za I kwartał,

  • do 30 kwietnia za II kwartał,

  • do 31 lipca za III kwartał,

  • do 31 października za IV kwartał.

Zwolnienie z opłacania składek KRUS

Wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (niezależnie od tego, czy są opłacane do ZUS, czy też do KRUS) muszą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi terminami. Jeśli tak się nie stanie, instytucja ubezpieczeniowa ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę za każdy dzień opóźnienia, zaczynając od dnia następnego po upływie terminu płatności.

Osoby, które podlegają rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, nie mają możliwości korzystania z ulg dla początkujących przedsiębiorców, tak jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczonych w ZUS. Jedynym zwolnieniem, które oferuje ustawodawca, jest sytuacja związana z pandemią koronawirusa. W praktyce oznacza to, że obowiązek regularnego opłacania składek do KRUS nie podlega żadnemu wyłączeniu, nawet w przypadku rolników, którzy dopiero zaczynają swoją działalność. Przyjmuje się, że wysokość składek do KRUS jest już i tak zbyt niska w porównaniu do składek odprowadzanych do ZUS – nie ma więc uzasadnienia do ich czasowego wstrzymania lub obniżenia.

Zwolnienie nie ze wszystkich składek

Przepisy nie zwalniają z obowiązku opłacania składki: wypadkowej, chorobowej, macierzyńskiej, zdrowotnej (gdy rolnik jest zobligowany do jej opłacania). Rząd nie planuje zwalniania z opłacania powyższych składek. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42 złote. Ta stawka nie uległa zmianie od 2011 roku. Składki te gromadzone są w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Najprawdopodobniej składki te będą dalej obowiązywać, ponieważ ich tymczasowe zawieszenie stanowiłoby zbyt duże obciążenie dla budżetu Funduszu Składkowego. Mogłoby to więc być niebezpieczne pod względem dostępności środków potrzebnych na wypłaty świadczeń, tudzież wspierania innego rodzaju działalności, którą określają przepisy. Dlatego zwolnienie ze składek KRUS obejmuje jedynie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, a rząd nie rozważa rozszerzania tej decyzji o pozostałe rodzaje ubezpieczeń.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >