BiznesINFO.pl
fot. Arkadiusz Ziołek EastNews

fot. Arkadiusz Ziołek EastNews

ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze. Łapie się coraz więcej Polaków

23 Listopada 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Ubezpieczonemu pracownikowi, przysługują z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej określone świadczenia.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

EN 01459387 0011

ZUS upomina, 200 tys. Polaków nie odebrało jeszcze należnych im pieniędzy. Mają czas tylko do końca listopada

CZYTAJ DALEJ

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje ono również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Obecnie 1 proc. uszczerbku na zdrowiu wynosi 1033 zł. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

190107 sesja pad akd 0867

Andrzej Duda popisał aż trzy ustawy. Będą zmiany w opiece zdrowotnej

CZYTAJ DALEJ

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
kompletny wniosek. Powinien on zawierać wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół
powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy oraz
wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały już zakończone.

– Przypominam, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie, do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolny m Śląsku. – Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym późniejszą wypłatę odszkodowania czyli jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. - protokół ma być sporządzony na nowym wzorze – dodaje.

mapa polska (1)

Zaczyna brakować węgla, magazyny świecą pustkami. Ceny coraz wyższe

CZYTAJ DALEJ

Odszkodowanie powypadkowe to nie jedyne wsparcie na jakie można liczyć ze strony ZUS – pod warunkiem, że pracuje legalnie i od jej pensji jest odprowadzana składka na ubezpieczenie wypadkowe.

– O świadczenie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy czy chorobie zawodowej może ubiegać się każda osoba, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Przypominam, że jest ono obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, agencyjną, czy uaktywniającą, a także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą - wyjaśnia Kowalska-Matis. – Niestety ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegamy zawierając umowę o dzieło. Jeżeli więc nie wiemy, czy nasz pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych i w jakim zakresie - warto to sprawdzić – dodaje.

ZUS nie przyzna świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli osoba umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa naruszyła przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była
jedyna przyczyna wypadku. Również w sytuacji, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nie dotyczy to członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.

Joanna LejaAutor

Redaktorka Biznesinfo. Wcześniej związana z takimi redakcjami jak bankier.pl, money.pl i wroclaw.pl. Poza śledzeniem najważniejszych wydarzeń, fotografuje z ziemi i z przestrzeni powietrznej. Absolwentka komunikacji korporacyjnej i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Dziennikarstwa i public relations na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Polska i Świat

W styczniu końcowe wnioski, co do strat, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Sejm uchwalił ustawę modernizacyjną. 12 mld złotych na rozwój służb

Czytaj więcej >
Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Polska i Świat

Prezydent podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Polska i Świat

ZUS pokazał dane z obowiązkowego rejestru. Nadal nie wszyscy wykonali zadanie

Czytaj więcej >
NBP monety kolekcjonerskie

Polska i Świat

NBP wydał nowe monety kolekcjonerskie. Widnieje na nich król Michał Korybut Wiśniowiecki

Czytaj więcej >
YOSHIKAZU TSUNO

Polska i Świat

Topnieje lodowa zapora oddzielająca skażoną wodę od wód gruntowych

Czytaj więcej >