BiznesINFO.pl > Twój portfel > ZUS przypomina o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Wciąż można go pobierać
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 22.03.2022 09:21

ZUS przypomina o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Wciąż można go pobierać

PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Kobieta przeglada korespondencje z ZUS-u i liczy pieniadze
East News, Zofia i Marek Bazak

ZUS przypomina o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Rodzice dzieci do 8. roku życia oraz niepełnosprawnych mogą korzystać z dodatkowego świadczenia do 25 czerwca br.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  • Komu przysługuje świadczenie

  • Do kiedy i w jakiej kwocie jest przyznawany

ZUS o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie wprowadzone w 2020 r. przy okazji pierwszej fali pandemii koronawirusa. ZUS wielokrotnie przedłużał możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Kto może skorzystać z pieniędzy?

ZUS przypomina, że rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem przez pandemię COVID-19 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można go pobrać w kilku przypadkach:

  • z powodu zamknięcia żłobka, przedszkoli, szkoły, klubu dziecięcego oraz innego rodzaju placówki dziecka

  • funkcjonowania placówek w ograniczonym systemie, np.: nauczanie hybrydowe, limit osób w grupie

  • brak opieki niani

Co do zasady dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pociechom do lat 8, jednakże wyjątki dotyczą dzieci niepełnosprawnych. Opiekunowie prawni niepełnosprawnych mogą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 16., 18. i 24. roku życia. Granica uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

ZUS podkreśla, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku. Nie można go pobierać, gdy szkoła jest w stanie zapewnić opiekę dziecku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko płatnikom składek. W przypadku osób prowadzących działalność, wniosek należy złożyć w ZUS. Zatrudnieni na etacie składają wniosek u pracodawcy.

Świadczenie będzie wypłacane do 25 czerwca br. Nie wlicza się do ustawowych 60 dni zwykłego zasiłku opiekuńczego. Wypłacany jest w kwocie 80 proc. wynagrodzenia.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia? Masz interesujące zdjęcia lub filmik? Podziel się z nami wysyłając na adres [email protected]