BiznesINFO.pl > Finanse > PIT 2020. ZUS będzie przysyłał Polakom listy. Jeśli pobierali zasiłki
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 22.03.2022 08:24

PIT 2020. ZUS będzie przysyłał Polakom listy. Jeśli pobierali zasiłki

ZUS wysłał już deklaracje podatkowe
Biznes Info

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kto otrzyma PIT od ZUS

 • Kto otrzyma PIT-40A, a kto PIT-11A

 • Czy emeryci mogą przekazać 1 proc. podatku

ZUS wysłał deklaracje do wszystkich podatników

PIT-y od ZUS otrzyma nawet 10 mln osób. Zdecydowaną większość z nich stanowią emeryci i renciści - 8,5 mln. Pozostałe 1,4 mln deklaracji trafi do osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie PIT-y powinny trafić do osób pobierających świadczenia do końca lutego. Jeśli tak się jednak nie stanie, podatnik powinien jak najszybciej skontaktować się z placówką ZUS, która wypłaca mu świadczenie. To samo tyczy się osób, które w swoich deklaracjach dostrzegają jakiekolwiek nieprawidłowości.

Wszelkie wątpliwości można rozwiać, kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS lub korzystając z e-wizyty. To rozwiązanie może się okazać przydatne zwłaszcza dla osób przebywających na kwarantannie.

Deklaracje od ZUS

ZUS poinformował w komunikacie, że wysłał do podatników trzy rodzaje deklaracji PIT za 2020 rok. PIT-40A trafi do wszystkich podatników, którzy mają niedopłatę podatku, czyli zaliczki podatkowe przekazane do ZUS-u, były niższe niż kwota, którą powinien opłacić podatnik w 2020 r.

PIT-11A trafi zaś do osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie pobierają ich w momencie, kiedy rozliczają podatek. ZUS przypomina, że taką deklarację otrzymają też osoby, które:

 • przed końcem roku podatkowego złożyły w ZUS wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A;

 • poinformowały ZUS o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a tym samym nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru przed końcem roku podatkowego;

 • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł;

 • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w związku z chorobą, czy macierzyństwem;

 • nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania;

 • miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.

ZUS rozesłał także deklaracje PIT-11, które zawierają informacje o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

 • świadczenie należne po osobie zmarłej,

 • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki ponad 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów

 • przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone

 • na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

1 proc. podatku mogą przekazać także emeryci i renciści

Warto wiedzieć, że osoby pobierające emeryturę i rentę także mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli podatnicy chcieliby, by ich 1 proc. podatku trafił w to samo miejsce, gdzie w ubiegłym roku podatkowym, nie muszą robić nic. Urząd skarbowy dokona wszelkich formalności za nich w usłudze Twój e-PIT.

Tagi: ZUS