BiznesINFO.pl > Praca > Zmiany w Kodeksie Pracy. Nowe przepisy od 1 sierpnia 2022 roku
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 30.07.2022 14:05

Zmiany w Kodeksie Pracy. Nowe przepisy od 1 sierpnia 2022 roku

urlop długi
East News

Od 1 sierpnia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa pracy. Nowelizacja zapewni pracownikom dodatkowe dni wolne oraz szerszą ochronę. 

Dodatkowe urlopy

W ramach nowych przepisów pracownicy otrzymają możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych, 2 dni z powodu działania siły wyższej oraz 5 dni urlopu opiekuńczego.

Pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy w nagłych sytuacjach spowodowanych chorobą lub wypadkiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. W takim przypadku za czas zwolnienia z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50 % wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Przepisy wprowadzają również wprowadzenie urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki lub wsparcia najbliższych członków rodziny (dziecko, rodzice, małżonek). Pracownik może uzyskać 5 dni takiego urlopu w ciągu roku, jest to urlop bezpłatny.

Wydłużeniu ulegnie również urlop rodzicielski. Obecnie wynosi on 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie wynosił 41 i 43 tygodnie. Projekt zakłada także 9 tygodni urlopu rodzicielskiego osobno dla matki i ojca, jeśli któryś z rodziców nie wykorzysta urlopu, wówczas ten przepadnie. Nowelizacja ma na celu zachęcenie rodziców do równego dzielenia się obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem. 

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą w stosunku prawnym lub innym. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w przypadkach zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji. 

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy. Może go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek w terminie miesiąca od otrzymania wniosku i uzasadnić swoją decyzję.

 W przypadku oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony pracodawca będzie miał obowiązek wskazać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. 

Pracodawca będzie miał również obowiązek informować pracowników o możliwościach awansu, wolnych stanowiskach pracy oraz możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.