Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zasiłek socjalny. Wiele osób może dostać nawet 719 zł
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 07.04.2023 12:32

Zasiłek socjalny. Wiele osób może dostać nawet 719 zł

banknoty
Iberion

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy o niskich dochodach.  Maksymalna kwota wynosi 719 zł. 

Zasiłek stały

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej bądź pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W 2023 roku kryterium dochodowe wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osoby w rodzinie. 

Minimalna wysokość dodatku wynosi 30 zł, z kolei maksymalna 719 zł.

W kwietniu masz bardzo ważny obowiązek. Kara 5000 zł, lepiej mieć dokument jak już przyjdą

Niezbędny wywiad

Aby uzyskać zasiłek, trzeba złożyć wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Należy dołączyć też inne dokumenty np. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową bądź życiową wnioskodawcy.  

 Po złożeniu dokumentów pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma celu ocenę sytuacji finansowej, rodzinnej i osobistej wnioskującego. 

Decyzja o przyznaniu świadczenia  bądź jego odmowie wysyłana jest na piśmie. 

Zasiłek stały nie zawsze przysługuje

Zasiłku stałego nie otrzyma osoba, której przysługuje jednocześnie prawo do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna