BiznesINFO.pl

Pikist

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdemu. 4 tys. zł dostać można nie tylko za rodzinę

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Radosław Święcki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka jest obecna wysokość zasiłku pogrzebowego i kiedy został on zmniejszony

  • Komu poza rodziną przysługuje zasiłek pogrzebowy

  • Jakie dokumenty należy złożyć wnioskując o zasiłek

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Pogrzeb to nie tylko przykra okoliczność pożegnania bliskiej osoby, ale też - w przypadku organizacji tego wydarzenia - dość duży wydatek. Sam pochówek to koszt ok. 2000 zł, za trumnę trzeba zapłacić minimum 800 zł, mniej więcej tyle samo płaci się za mszę pogrzebową (jeżeli oczywiście pożegnanie ma mieć charakter katolicki). Na tym jednak nie koniec, bo należy zapłacić jeszcze za miejsce na cmentarzu czy stypę (ze względu na pandemię nie mogą się obecnie odbywać w restauracjach). W przypadku kremacji należy liczyć się z opłatą w przedziale od 600 do 800 zł.

Zliczając to wszystko wyraźnie widać jak wielkie koszty generuje organizacja pogrzebu. Ich częściową rekompensatą jest zasiłek pogrzebowy.

O zasiłek ten może ubiegać się rodzina do której zaliczają się: małżonek (wdowa i wdowiec), co istotne także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu; rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej; inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości; rodzeństwo; dziadkowie, a także wnuki i osoby nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Jak widać, lista jest obszerna.

O zasiłek pogrzebowy najczęściej występują członkowie rodziny. Być może jednak nie wszyscy wiedzą, że przysługuje on jednak nie tylko najbliższym osoby zmarłej. O zasiłek, jak przypomina TVN 24, mogą wnioskować również pracodawcy, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, czy zwyczajnie osoba obca, która zdecydowała się pokryć koszty pogrzebu.

Co istotne, zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która: ma przyznaną emeryturę lub rentę; ma przyznaną emeryturę pomostową; jest ubezpieczona w ZUS; ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia; w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w wypadku śmierci osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny bądź rentę socjalną, a także po śmierci osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, czy pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Zasiłek pogrzebowy, jak przypomina TVN 24, przysługuje tylko z jednego tytułu. Ubiegając się o świadczenie należy zwrócić się do ZUS lub KRUS (w przypadku śmierci rolnika) i złożyć w tym celu stosowny wniosek: Z-12 w przypadku ZUS i SR-26 w przypadku KRUS. Konieczne złożenie jest takich dokumentów jak: akt zgonu (odpis), rachunki związane z poniesionymi kosztami pogrzebu, zaświadczenie o podleganiu emeryturze lub rencie, a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego? W przypadku członków rodziny jest to 4 tys. zł, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. W pozostałych przypadkach czyli np. pracodawcy, samorządu, czy domu pomocy społecznej przysługuje zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie może on przekroczyć kwoty 4 tys. zł. Jeśli pogrzeb organizuje więcej niż jedna osoba, to zasiłek jest dzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony?

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego obowiązuje dokładnie od dekady, wcześniej było to 6400 zł (wysokość świadczenia zmniejszył w 2011 roku rząd koalicji PO-PSL). Pod koniec zeszłego roku posłowie Lewicy zaproponowali podniesienie wysokości zasiłku do 7000 zł. Lewica jak już informowaliśmy przygotowała projekt ustawy w tej sprawie, w którym znalazła się również propozycja corocznej waloryzacji zasiłku, tak by jego wysokość była adekwatna do poniesionych kosztów.

Nie może być tak, że ludzie zaciągają pożyczki, żeby chować swoich zmarłych – tłumaczył w rozmowie z „Faktem” Adrian Zandberg, jeden z liderów Lewicy.

Czy jest szansa na podniesienie zasiłku pogrzebowego? Wydaje się, że niestety nie. Wskazuje na to stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . TVN 24 Biznes przytacza odpowiedź wiceszefa resortu Stanisława Szweda na interpelację poselską w sprawie podwyższenia wysokości świadczenia. Szwed podkreśla, że "w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłaby zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego jak również nie przewiduje się dodatkowego zasiłku związanego z pochówkiem osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2".

Tagi:

Podobne artykuły

Twój portfel

Rząd chce wprowadzenia maksymalnej opłaty za śmieci
Czytaj więcej >

Twój portfel

Płaca minimalna znowu będzie podniesiona. Rząd już zapowiedział
Czytaj więcej >

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat
Czytaj więcej >

Twój portfel

Ile kosztuje nas codzienne ładowanie telefonu? Koszt może zaskoczyć
Czytaj więcej >

Twój portfel

Ceny paliw. Analitycy nie przewidują gwałtownych wzrostów
Czytaj więcej >

Twój portfel

UOKiK ostrzega przed zagrożeniami w sieci. Oszuści urlopu nie biorą
Czytaj więcej >
Radosław Święcki

Redaktor Biznesinfo. Absolwent dziennikarstwa na UW. Wielbiciel politycznych biografii i zagranicznych stacji radiowych (zwłaszcza w językach, których nie rozumiem). Przed BiznesInfo związany z B2-biznes.pl, Forum Samorządowe i Magazynem THINKTANK.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]