Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Wiele osób będzie musiało zwrócić zasiłki chorobowe. ZUS pilnie poszukuje pieniędzy
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 01.11.2019 01:00

Wiele osób będzie musiało zwrócić zasiłki chorobowe. ZUS pilnie poszukuje pieniędzy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Zasiłek do zwrotu

Zasiłek chorobowy będzie musiał zostać zwrócony, jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi, że ubezpieczona osoba nie miała prawa do pobierania świadczenia. “Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ubezpieczony w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał nadal pracę zarobkową” - informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Zasiłek chorobowy może zostać odebrany, jeśli ZUS stwierdzi, że osoba ubezpieczona w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego wykonywała pracę zarobkową. Wynika to z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przepisy zabraniają podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, które stwierdza jego niezdolność do pracy. W sytuacji gdy ZUS stwierdzi, że ubezpieczony podejmował się czynności dających mu dochód, Zakład od razu wydaje decyzję o utracie zasiłku chorobowego. W sytuacji, gdy świadczenie zostało już wypłacone, ZUS może zażądać zwrotu kwoty, jaką obejmował zasiłek.

“Jako świadome wprowadzenie w błąd ZUS sądy uznają nie tylko bezpośrednie podanie nieprawdy we wniosku o świadczenia, ale także przemilczenie przez wnioskodawcę faktu mającego wpływ na prawo do świadczeń” - zwraca uwagę “DGP”.

Zwrot wraz z odsetkami

Przepisy dotyczące zwrotu świadczeń pobranych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są określone art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ustawą osoba, która pobrała nienależny zasiłek z ubezpieczeń społecznych ma obowiązek go zwrócić, wraz z odsetkami za opóźnienia w wysokości i według zasad prawa cywilnego.

Wymieniony wyżej przepis ma swoje zastosowanie również w przypadku zasiłków chorobowych, a także innych świadczeń przyznawanych z ubezpieczeń społecznych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, takich świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki macierzyńskie czy wyrównawcze.