BiznesINFO.pl > Praca > Wynagrodzenie zasadnicze. Czym jest? Od czego zależy jego wartość?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Wynagrodzenie zasadnicze. Czym jest? Od czego zależy jego wartość?

wynagrodzenie zasadnicze
Pixabay.com

Wynagrodzenie zasadnicze. Czym tak właściwie jest?

Wynagrodzenie zasadnicze to innymi słowy stawka miesięczna brutto, czyli stała kwota wynagrodzenia wypłacana pracownikami za każdy przepracowany w pełnym wymiarze godzin miesiąc. Kwota wynagrodzenie zasadniczego oraz wynagrodzenia całkowitego znajduje się na umowie zawartej między firmą a pracownikiem.

Uwaga! Wynagrodzenie zasadnicze nie jest tożsame z wynagrodzeniem minimalnym. Oznacza to między innymi, że wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż wynagrodzenie minimalne, w przeciwieństwie do wynagrodzenia całkowitego, które powinno wynosić więcej lub tyle samo, co płaca minimalna.

Wynagrodzenie zasadnicze. Od czego zależy jego wartość?

Czy wynagrodzenie zasadnicze podobnie jak płaca minimalna to stała kwota? Otóż nie. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest nie przez Państwo a przez pracodawcę i zależy od oceny kompetencji pracownika. Do ustalenia kwoty wynagrodzenia zasadniczego dochodzi zazwyczaj podczas ostatniego etapu rozmowy kwalifikacyjnej, przed podpisaniem umowy. Kandydat na stanowisko ma wówczas możliwość prowadzenia negocjacji, by uzyskać jak najwyższe wynagrodzenie. Pozytywnie zakończona rozmowa o pracę zwieńczona jest często listem intencyjnym, w którym zapisane zostają wstępne ustalenia dotyczące współpracy, na które podczas rozmów zgodziła się osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz kandydat na proponowane przez firmę stanowisko. W liście intencyjnym znajduje się również informacja o finalnej kwocie wynagrodzenia zasadniczego oraz całkowitego. Informacja ta jest istotna zwłaszcza wówczas, gdy podczas rozmowy wstępnej kandydat i rekruter rozmawiali o kwocie wynagrodzenia ujętej w widełki. Warto pamiętać, że list intencyjny ma jedynie charakter informacyjny i nie ma mocy prawnej. Jedynym dokumentem potwierdzającym wartość wynagrodzenia jest umowa między pracodawcą a pracownikiem, określająca stosunek pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze. Jak ustala się kwotę i w jaki sposób wartościowane są stanowiska pracy?

Na ustalenie wartości rynkowej stanowiska pracy ma wpływ wiele czynników. Podstawowym z nich jest zakres obowiązków pracownika. Nie zawsze jednak im większy zakres, tym większa płaca. Ważną rolę gra też odpowiedzialność na danym stanowisku, a także zakres kompetencji potrzebny do wykonywania określonej pracy. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, odpowiedzialne za ryzyko podejmowanych dla firmy decyzji, obarczone w związku z tym również większym stresem, będą zarabiać więcej, niż podlegli im pracownicy. Znaczenie ma również specjalizacja pracownika – w przypadku, gdy osoba posiada rzadkie, lecz ważne na rynku pracy kompetencje, wartość jej pracy rośnie. Zależność ta dotyczy również osób pracujących w ciężkich warunkach np. fizycznych, czyli w pracy, której niewiele osób chce się podjąć ze względu na niewystarczające kompetencje.

Przy ocenie danej kandydatury pracodawca zwraca najczęściej uwagę na kwestie podstawowe takie jak: wykształcenie, doświadczenie na rynku pracy, kompetencje miękkie – czyli umiejętność dobrej pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Warto pamiętać jednak, że ostateczna decyzja zarówno w kwestii wynagrodzenia jak i przyjęcia danej osoby do pracy, zależy wyłącznie od pracodawcy. Zdarza się, że wysoko rozwinięte umiejętności miękkie, mogą być dla pracodawcy ważniejsza niż np. doświadczenie pracownika.

Wynagrodzenie zasadnicze. Czym jest wynagrodzenie całkowite i czym różni się od wynagrodzenia zasadniczego?

Wynagrodzenie zasadnicze jest częścią składową wynagrodzenia całkowitego. Składowe wynagrodzenia całkowitego dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe. Te ostatnie pełnią funkcję motywacyjną, są to np. premie za dobre wyniki w pracy.

Obowiązkowe składniki wynagrodzenia to:

 • wynagrodzenie zasadnicze,

 • diety podczas wyjazdów służbowych,

 • wynagrodzenia chorobowe, urlopowe, szkoleniowe itd.,

 • odszkodowania,

 • odprawy,

 • wynagrodzenie urlopowe,

 • wynagrodzenie za nadgodziny,

 • wynagrodzenie za pracę w nocy.

Do dobrowolnych składników wynagrodzenia należą:

 • premie,

 • prowizje,

 • nagrody,

 • dodatki do wynagrodzenia.

Informacje o składnikach dobrowolnych znajdują się zazwyczaj w wewnętrznych regulaminach firm.

Tagi:
Polecane